Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 8

Isidlo SeNkosi Sakusihlwa

Isidlo SeNkosi Sakusihlwa

(Mathewu 26:26-30)

1. Jehova Bab’ osezulwini,

Lob’ ub’suku obungcwele!

NgoNisan fourteen babon’ inkazimulo,

Uthando namandla akho.

Kwadliw’ iwundlu lePhasika,

UIsrayel’ wakhululwa.

Igazi leNkosi yethu lachitheka

Kwagcwaliseka is’profetho.

2. Silapha sonke phambi kwakho,

Njengezimvu zakho Nkosi.

Siyakudumisa ngeNdodana yakho.

Sidumis’ igama lakho.

Sigcina lesi Sikhumbuzo,

Ngengqondo nangenhliziyo.

Silingise uKristu zinsuku zonke,

Sizuz’ ukuphil’ ok’phakade.