Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingoma 50

Isibonelo Saphezulu Sothando

Isibonelo Saphezulu Sothando

(1 Johane 4:19)

1. Jehova Nkosi usinikezile

Sisonke,

Ngabanye,

Isibonelo, ukuze s’qondiswe,

Funa siwe,

Funa siwe.

Masilandele indlela yeNkosi;

Indlela yemisebenzi emihle;

Indlela yokuthula Neyobunye.

Iluthando.

Ndlela yothando.

2. Ngok’hamba noJah, s’yohlale s’thandana,

Siqine,

Sishise.

Siyoqaphela njal’ ukusizana,

Kukho konke,

Kukho konke.

S’yoxolelana ngokungapheleli,

Siyothandana singakhohlisani,

Silingise uBaba wethu njalo.

Sibonisan’

Uthando njalo.

3. Uthando ngoJah lusenza simkhonze

Imihla

Ngemihla.

Silalela ngok’suk’ enhliziyweni,

Sidumise,

Sidumise.

Masiyis’ igama lakhe kozwayo;

Abon’ iqiniso elicacile.

Inkonzo yethu may’thandeke njalo.

Lol’ uthando

Olweqiniso.