Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 132

Ingoma Yokunqoba

Ingoma Yokunqoba

(Eksodusi 15:1)

1. Hubel’ iNkosi. Igama layo liphakeme.

AbaseGibhithe, Yabaphonsa olwandle.

Dumisa uJah; Nguyena ongoPhezukonke.

Konke ukunqoba, KungokukaJehova.

(CHORUS)

Jehova Mninimandla onke,

Awushintshashintshi nakancane,

Izitha zakho uyozibhuqa

Ungcwelis’ igama lakho.

2. Zonke izizwe zimelene noNkulunkulu.

Noma zinamandla, Nazo zizohlazeka.

Zizobhujiswa, Zizonqotshwa eArmagedon.

Bonke bayolazi Igama l’kaJehova.

(CHORUS)

Jehova Mninimandla onke,

Awushintshashintshi nakancane,

Izitha zakho uyozibhuqa

Ungcwelis’ igama lakho.