Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 26

Hambani NoNkulunkulu!

Hambani NoNkulunkulu!

(Mika 6:8)

1. Hambani noNkulunkulu;

Nithand’ ukulunga.

Nigcine ubuqotho benu;

Aninike amandla.

Ningakhohliswa abanye,

Nigcin’ iZwi lakhe;

UJehova anihole,

Njengomntwana omncane.

2. Hambani noNkulunkulu;

Nisuk’ esonweni,

Namukelwe uBaba wethu.

Khulelan’ ek’vuthweni.

Zindlani ngezint’ ezinhle

Ezinokubongwa,

Nezinto ez’hlanzekile,

Nethembe uJehova.

3. Hambani noNkulunkulu,

Nithembeke njalo

Ngalokho niyoba yigugu,

Aninike umvuzo.

Hambani noNkulunkulu

Nimkhazimulise.

Ek’shumayeleni kwethu,

Sihlala sijabule.