Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 21

Bayajabula Abanesihe!

Bayajabula Abanesihe!

(Mathewu 5:7)

1. Bayajabul’ abesihe!

Bahle phambi kweNkos’ uJah.

Batshel’ abathand’ uk’lunga,

INkos’ ithanda isihe.

Yathum’ iNdodana yayo,

Yaba isihlengo sethu.

Kwabamnene inesihe.

Ngoba iyazi sib’thaka.

2. Babusisiw’ abesihe;

Ngenxa yokuthethelelwa.

Bazuza ngaso isihe,

Ngoba uKristu was’fela.

Bopha abanye le sihe

Ngok’shumayela kubona;

Babatshele bajabule

Ngoba uMbus’ ufikile.

3. Bayobon’ uthando l’kaJah

Ngosuku lokwahlulelwa.

Bayoboniswa isihe,

Ngoba nabo banesihe.

Masibe nesihe njalo,

S’hlakulele le mfanelo.

Silingis’ uJah noKristu;

Ngoba nabo banesihe.