Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 16

Balekelani EMbusweni KaNkulunkulu!

Balekelani EMbusweni KaNkulunkulu!

(Zefaniya 2:3)

1. Funan’ uJehova bathobileyo;

Funani ukulunga namuhla.

Ukuze ngosuku lolaka lwakhe

Mhlawumbe nisitshekelwe.

(CHORUS)

Balekelanike eMbusweni;

Niqine niwumele.

Nothol’ is’vikelo sikaJehova;

Lalel’ umyalo wakhe.

2. Wozani nina abalambileyo;

Nikhalelani na ngobuhlungu?

Funan’ indlela niphephe kumhluphi,

Namukel’ iNkos’ uKristu.

(CHORUS)

Balekelanike eMbusweni;

Niqine niwumele.

Nothol’ is’vikelo sikaJehova;

Lalel’ umyalo wakhe.

3. Phakamisani amakhanda enu;

Nibon’ ukuth’ uMbus’ usulapha!

Namukel’ uk’khanya kukaJehova,

Nesabe yena kuphela!

(CHORUS)

Balekelanike eMbusweni;

Niqine niwumele.

Nothol’ is’vikelo sikaJehova;

Lalel’ umyalo wakhe.