Lapho Ufelwa Othandekayo

Ingabe uke wafelwa othile omthandayo? Uyaludinga yini usizo lokubhekana nosizi lwakho?

Isethulo

Le ncwajana isiza abalusizi ngokubaduduza ngemiBhalo.

“Akunakuba Iqiniso!”

Izinhlekelele ezingalindelekile zehlela imikhaya nsuku zonke emhlabeni wonke.

Kungokwemvelo Yini Ukuzizwa Ngale Ndlela?

Lapho ushonelwe, akubi yini ukukhala?

Ngingaphila Kanjani Nosizi Engikulo?

Ingabe kufanele uzibambe noma kufanel ukhale?

Abanye Bangasiza Kanjani?

Abangane abaqaphile kungase kudingeke basheshe ukududuza ososizini.

Ithemba Eliqinisekile Ngabafileyo

Lapho ushonelwe, umcabango wokuthingeke uphinde ukwazi ukukhuluma, ukuhleka noma ukumbamba kungaba nzima kakhulu ukubhekana nawo. Nokho, ibhayibheli linikeza ithemba.