Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIFUNDO 8

Kungani UNkulunkulu Evumela Ububi Nokuhlupheka?

Kungani UNkulunkulu Evumela Ububi Nokuhlupheka?

1. Baqala kanjani ububi?

UNkulunkulu uvumele abantu babuse isikhathi eside ukuze abonise ukuthi abakwazi ukuxazulula izinkinga zesintu

Ububi baqala emhlabeni ngenkathi uSathane eqamba amanga okuqala. Ekuqaleni uSathane wayeyingelosi ephelele, kodwa “akazange ame aqine eqinisweni.” (Johane 8:44) Waba nesifiso sokuthola ukukhulekelwa okungokukaNkulunkulu kuphela. Waqamba amanga kowesifazane wokuqala, u-Eva, wamenza ukuba alalele yena kunoNkulunkulu. U-Adamu wahlanganyela no-Eva ekungalalelini uNkulunkulu. Isinqumo sika-Adamu saholela ekuhluphekeni nasekufeni.—Funda uGenesise 3:1-6, 19.

Lapho uSathane esikisela ukuba u-Eva angamlaleli uNkulunkulu, wayeqala ukuvukela ubukhosi bukaNkulunkulu, noma isikhundla sakhe sokuba oPhezukonke. Iningi labantu liye lahlanganyela noSathane ekwenqabeni ukubuswa uNkulunkulu. Ngakho, uSathane ‘usengumbusi waleli zwe.’—Funda uJohane 14:30; 1 Johane 5:19.

2. Ingabe indalo kaNkulunkulu yayinephutha?

Yonke imisebenzi kaNkulunkulu iphelele. Abantu nezingelosi uNkulunkulu azidala zazikwazi ukumlalela ngokuphelele. (Duteronomi 32:4, 5) UNkulunkulu wasidala saba nenkululeko yokukhetha phakathi kokwenza okulungile nokungalungile. Leyo nkululeko isinika ithuba lokubonisa uthando lwethu ngoNkulunkulu.—Funda uJakobe 1:13-15; 1 Johane 5:3.

3. Kungani uNkulunkulu evumele ukuhlupheka kuze kube manje?

Sekuyisikhathi eside uJehova ebekezelele ukuvukelwa kobukhosi bakhe. Kungani? Ukuze abonise ukuthi ukuzibusa ngaphandle kwakhe akubazuzisi abantu. (UmShumayeli 7:29; 8:9) Ubufakazi balokhu busobala ngoba sekudlule iminyaka engu-6 000 abantu bezibusa. Ababusi abangabantu bahlulekile ukuqeda izimpi, ubugebengu, ukungalungi nezifo.—Funda uJeremiya 10:23; Roma 9:17.

Ngokungafani nokubusa kwabantu, ukubusa kukaNkulunkulu kuzuzisa bonke abakwamukelayo. (Isaya 48:17, 18) Maduzane, uJehova uzoyiqeda yonke imibuso yabantu. Ngabantu abakhetha ukubuswa uyena kuphela abayohlala emhlabeni.—Isaya 11:9; Funda uDaniyeli 2:44.

Bukela ividiyo ethi Kungani UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

4. Ukubekezela kukaNkulunkulu kusinika ithuba lokwenzani?

USathane wathi abantu bakhonza uJehova ngoba kukhona abakufunayo kuye. Ingabe ungathanda ukubonisa ukuthi amanga lawo? Ungakwazi! Ukubekezela kukaNkulunkulu kusinika ithuba lokubonisa ukuthi sithanda ukubuswa uNkulunkulu noma umuntu. Indlela esiphila ngayo iyona ebonisa ukuthi sikhetha kuphi.—Funda uJobe 1:8-12; IzAga 27:11.

5. Singabonisa kanjani ukuthi sikhetha ukubuswa uNkulunkulu?

Izinqumo zethu zibonisa ukuthi sifuna ukubuswa uNkulunkulu yini

Singabonisa ngokufunda ngokukhulekela kweqiniso okusekelwe eBhayibhelini, bese sihlanganyela kukho. (Johane 4:23) Singenqaba ukubusa kukaSathane ngokungangeni kwezombusazwe nasezimpini, njengoba noJesu enza.—Funda uJohane 17:14.

USathane usebenzisa amandla akhe ukuba akhuthaze ukuziphatha okubi nemikhuba eyingozi. Uma singayenzi imikhuba enjalo, abanye babangane bethu nezihlobo bangase basigcone noma basiphikise. (1 Petru 4:3, 4) Ngakho kumelwe sikhethe. Ingabe sizozihlanganisa nabantu abathanda uNkulunkulu? Ingabe sizoyilalela imithetho yakhe ehlakaniphile nenothando? Uma senza kanjalo, siyobe sibonisa ukuthi uSathane wayeqamba amanga lapho ethi akekho umuntu oyolalela uNkulunkulu uma engaphansi kobunzima.—Funda eyoku-1 Korinte 6:9, 10; 15:33.

Uthando lukaNkulunkulu ngesintu luqinisekisa ukuthi ububi nokuhlupheka kuzophela. Abantu ababonisa ukuthi bayakukholelwa lokhu bayophila phakade emhlabeni.—Funda uJohane 3:16.