Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISITHASISELO

Liyini IShiyoli NeHayidese?

Liyini IShiyoli NeHayidese?

EZILIMINI zalo zokuqala, iBhayibheli lisebenzisa igama lesiHebheru elithi sheʼohlʹ nelesiGreki elisho okufanayo elithi haiʹdes izikhathi ezingaphezu kuka-70. Womabili la magama ahlobene nokufa. Ezinye izinguqulo zeBhayibheli ziwahumusha ngokuthi “ithuna,” “isihogo,” noma “umgodi.” Noma kunjalo, izilimi eziningi azinawo amagama awuchaza ngokunembile umqondo wala magama esiHebheru nesiGreki. Ngakho INguqulo Yezwe Elisha isebenzisa igama elithi “Shiyoli” nelithi “Hayidese.” Asho ukuthini ngempela la magama? Ake sibone ukuthi asetshenziswe kanjani emavesini ahlukahlukene eBhayibheli.

UmShumayeli 9:10 uthi: “Akukho msebenzi namacebo nalwazi nakuhlakanipha eShiyoli, indawo oya kuyo.” Ingabe lokhu kusho ukuthi iShiyoli libhekisela emangcwabeni athile okungenzeka singcwabe kuwo umuntu esimthandayo? Cha. Lapho iBhayibheli likhuluma ngengcwaba, noma ithuna elithile, lisebenzisa elinye igama lesiHebheru nelesiGreki, hhayi elithi sheʼohlʹ nelithi haiʹdes. (Genesise 23:7-9; Mathewu 28:1) Futhi iBhayibheli alilisebenzisi igama elithi “Shiyoli” uma lisho ingcwaba okungcwatshwe kulo abantu abaningi.—Genesise 49:30, 31.

Pho igama elithi “Shiyoli” lisho indawo enjani? IZwi likaNkulunkulu liveza ukuthi “iShiyoli,” noma “iHayidese,” lisho okungaphezulu kakhulu ngisho nakwethuna elikhulu okungcwatshwe kulo abantu abaningi. Ngokwesibonelo, u-Isaya 5:14 uthi iShiyoli ‘libanzi futhi liwuvule kakhulu umlomo walo kwaze kwedlulela ngalé kwemikhawulo yawo.’ Yize iShiyoli seligwinye inqwaba yabantu abafileyo kakade, libonakala lingasuthi. (IzAga 30:15, 16) Ngokungafani nengcwaba elingokoqobo, okungangena kulo isilinganiso esithile kuphela sabafileyo, ‘iShiyoli alideli.’ (IzAga 27:20) Lokhu kusho ukuthi iShiyoli aligcwali nanini. Alinamkhawulo. Ngakho iShiyoli, noma iHayidese, aliyona indawo engokoqobo esendaweni ethile. Kunalokho, liyithuna elivamile lesintu esifileyo, indawo engokomfanekiso okulele kuyo iningi labantu abafileyo.

Imfundiso yeBhayibheli yovuko isisiza ukuba siyiqonde ngokwengeziwe incazelo yelithi “iShiyoli” nelithi “iHayidese.” IZwi likaNkulunkulu lihlobanisa iShiyoli neHayidese nokufa okuyoba novuko. * (Jobe 14:13; IzEnzo 2:31; IsAmbulo 20:13) IZwi likaNkulunkulu libonisa nokuthi abaseShiyoli, noma eHayidese, akubona labo abaye bakhonza uJehova kuphela kodwa nabaningi abangazange bamkhonze. (Genesise 37:35; IHubo 55:15) Ngenxa yalokho iBhayibheli lifundisa ukuthi kuyoba khona “uvuko lwabalungile nabangalungile.”—IzEnzo 24:15.

^ isig. 4 Kanti abafileyo abangeke bavuswe kuthiwa ‘baseGehena,’ hhayi eShiyoli, noma eHayidese. (Mathewu 5:30; 10:28; 23:33) NjengeShiyoli neHayidese, iGehena aliyona indawo engokoqobo.