Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ngingabugwema Kanjani Ubungqingili?

Ngingabugwema Kanjani Ubungqingili?

Isahluko 28

Ngingabugwema Kanjani Ubungqingili?

“Ngesikhathi ngisakhula ngangilwa nenkinga yokukhangwa abanye abantu besilisa. Enhliziyweni yami ngangazi ukuthi leyo micabango ayilungile.”—U-Olef

“Sake saqabulana mhlawumbe kanye noma kabili nentombazane ewumngane wami. Kodwa njengoba ngangibathanda nabafana, ngazibuza ukuthi kungenzeka yini ukuthi ngithanda abesilisa nabesifazane.”—USarah

BAMBALWA abangaphika ukuthi namuhla kukhulunywa ngobungqingili ngokukhululekile kunangaphambili. Futhi ake uzame nje ukukhuluma kabi ngabo! Kuyothi abakudle bakufele. U-Amy, oneminyaka engu-16, uthi: “Enye intombazane yathi kimi kumelwe ukuba ngiyababandlulula abantu bezinye izizwe ngoba umbono wami ngobungqingili ubonisa into efanayo—ubandlululo!”

Izimo zengqondo zanamuhla zokuvumela noma yini ziye zabangela ukuba intsha eningi ithandane nomuntu wobulili obufanayo. UBecky, oneminyaka engu-15, uthi: “Amantombazane amaningi esikoleni athi angongqingili.” UChrista, oneminyaka engu-18, uthi kunesimo esifanayo esikoleni afunda kuso. Uthi: “Amantombazane amabili engifunda nawo aseke angicela ukuba ngilale nawo. Eyodwa yangibhalela incwadi yangibuza ukuthi ngingathanda yini ukuzwa ukuthi kunjani ukulala nenye intombazane.”

Njengoba ukuthandana kwabantu bobulili obufanayo sekuyinto eqhakambiswa kangaka, ungase uzibuze: ‘Ingabe ubungqingili bubi kangako? Kuthiwani uma ngikhangwa othile wobulili obufana nobami? Ingabe kusho ukuthi ngingungqingili?’

UNkulunkulu Ububheka Kanjani Ubungqingili?

Namuhla, abantu abaningi—ngisho nabefundisi—ababuxwayi ubungqingili. Kodwa iZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli, alikushiyi udidekile ngale ndaba. Lisitshela ukuthi uJehova uNkulunkulu wadala indoda nowesifazane nokuthi wayehlose ukuba izifiso zobulili zaneliswe phakathi kwendoda nomkayo kuphela. (Genesise 1:27, 28; 2:24) Akumangalisi-ke ukuthi iBhayibheli liyabulahla ubungqingili.—Roma 1:26, 27.

Abanye bangathi iZwi likaNkulunkulu liyisidala. Kodwa ucabanga ukuthi kungani beshesha ukusho kanjalo? Kungenzeka yini ukuthi kungoba umbono weBhayibheli uphikisana nowabo? Abaningi benqaba iZwi likaNkulunkulu ngoba nje lifundisa okuhlukile kulokho abafuna ukukukholelwa. Ngumbono omfushane lowo futhi kufanele sikugweme ukucabanga okunjalo okungenangqondo!

Kodwa kuthiwani uma ukhangwa umuntu wobulili obufana nobakho? Ingabe kusho ukuthi ungungqingili? Cha. Khumbula, ‘usekuqhumeni kobusha,’ isikhathi inkanuko yobulili evele izivukele ngaso. (1 Korinte 7:36) Uma ngezinye izikhathi uzizwa ukhangwa umuntu wobulili obufana nobakho, qiniseka ukuthi akusho ukuthi ungungqingili. Ukuthambekela okunjalo kuyaphela ngokuhamba kwesikhathi. Okwamanje, qhubeka uyigwema imikhuba yobungqingili. Kanjani?

Thandaza ngale ndaba. Nxusa uJehova njengoba kwenza uDavide: “O Nkulunkulu ngihlolisise, wazi inhliziyo yami. Ngihlole, wazi imicabango yami engincisha ukuthula, ubone ukuthi ikhona yini indlela ebangela ubuhlungu kimi, ungihole ngendlela yaphakade.” (IHubo 139:23, 24) UJehova angakuqinisa ngokuthula “okudlula konke ukucabanga.” Lokhu kuthula ‘kungalinda inhliziyo yakho namandla akho engqondo’ futhi kukunike “amandla angaphezu kwavamile” ukuze ungazanelisi izifiso ezingafanele.—Filipi 4:7; 2 Korinte 4:7.

Gcwalisa ingqondo ngezinto ezakhayo. (Filipi 4:8) Funda iBhayibheli nsuku zonke. Ungalokothi uweye amandla alo okulolonga ingqondo nenhliziyo yakho ukuba yenze okuhle. (Hebheru 4:12) Insizwa egama layo linguJason ithi: “IBhayibheli—kuhlanganise nemiBhalo efana neyoku-1 Korinte 6:9, 10 neyabase-Efesu 5:3—liye laba nethonya elikhulu kimi. Ngifunda le miBhalo lapho ngifikelwa izifiso ezimbi.”

Gwema izithombe zobulili ezingcolile nezinto eziphathelene nobungqingili. (Kolose 3:5) Gwema noma yini eyovusa izifiso zokuziphatha okubi. Lokhu kuhlanganisa izithombe zobulili ezingcolile, izinhlelo ezithile ze-TV namabhayisikobho, mhlawumbe ngisho nomagazini bemfashini noma bosozinyama abakhangisa ngabantu abangembethe. Shintsha imicabango emibi ngokucabanga izinto ezinhle. Omunye umfana osanda kweva eshumini nambili uthi: “Noma nini lapho ngifikelwa izifiso zobungqingili, ngizindla ngomBhalo weBhayibheli engiwuthandayo.”

Yiqiniso, abanye bathi asikho isidingo sokwenza konke lokhu, kufanele ‘wamukele lokho oyikho nokuthambekela kwakho kobulili.’ Kodwa iBhayibheli lithi ungenza okungcono kunalokho! Ngokwesibonelo, lisitshela ukuthi amanye amaKristu okuqala ayekade engongqingili ashintsha. (1 Korinte 6:9-11) Nawe ungayinqoba le mpi—ngisho noma okwamanje usayilwa ngaphakathi enhliziyweni yakho.

Kuthiwani uma izifiso zobungqingili ziphikelela? Ungazivumeli zikwehlule! UJehova uyazilahla izenzo zobungqingili. Ngakho, umuntu olwa nezifiso zobungqingili ubhekene nomgomo ofinyelelekayo—angakhetha ukuzanelisa noma ukungazanelisi lezo zifiso.

Ngokwesibonelo: Umuntu angase ‘athambekele ekufuthekeni.’ (IzAga 29:22) Kungenzeka ukuthi esikhathini esingaphambili ubeshesha ukuthukuthela. Kodwa ngemva kokutadisha iBhayibheli, uqala ukubona isidingo sokuhlakulela ukuzithiba. Ingabe lokhu kusho ukuthi ngeke aphinde athukuthele? Cha. Kepha ngenxa yokuthi uyazi ukuthi iBhayibheli lithini ngentukuthelo engalawulwa, uyokulwa kanzima ukuba anganqotshwa imizwa yakhe.

Kuyefana nangomuntu okha-ngwa abantu bobulili obufana nobakhe kodwa manje osefunde lokho iBhayibheli elikushoyo ngemikhuba yobungqingili. Ngezikhathi ezithile, sisengavuka isifiso esingafanele. Kodwa ngokubheka ubungqingili ngendlela uJehova abubheka ngayo, lowo muntu angathola amandla okumelana naleso sifiso.

Ungapheli Amandla!

Uma uhlushwa izifiso zobungqingili, ungase uzizwe njengensizwa eyathi: “Ngizamile ukushintsha imizwa yami. Ngiluthandazele usizo kuJehova. Ngafunda iBhayibheli. Ngalalela izinkulumo ezikhuluma ngale ndaba. Angisazi manje ukuthi kufanele ngenzeni.”

Uma usesimweni esifanayo, kusobala ukuthi ubhekene nempi yangempela. Alikho ikhambi elilula. Yize kunjalo, noma ubani ofisa ukujabulisa uNkulunkulu kumelwe aphile ngezindinganiso zaKhe zokuziphatha futhi axwaye ukuziphatha okubi, ngisho noma ukwenza kanjalo kungase kube nzima ngendlela exakile. Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyayiqonda impi esenhliziyweni yakho nokuthi uyabazwela labo abamkhonzayo. * (1 Johane 3:19, 20) Lapho ulalela imiyalo kaNkulunkulu usuke uzicabela indlela yokuthola izibusiso zakhe. Eqinisweni, ukugcina imiyalo kaNkulunkulu ‘kunomvuzo omkhulu.’ (IHubo 19:11) Ngisho kwamanje, uyophila ukuphila okungcono kakhulu kuleli zwe elinezinkathazo.

Ngakho, thembela kuNkulunkulu futhi ulwe nezifiso ezingalungile. (Galathiya 6:9) Lwela ‘ukwenyanya okubi,’ ‘ubambelele kokuhle.’ (Roma 12:9) Ngemva kwesikhathi nomzamo, ungase uthole ukuthi izifiso ezingalungile ziyaphela. Okuhle nakakhulu, ngokugwema imikhuba yobungqingili, uyoba nethemba lokuphila phakade ezweni elisha likaNkulunkulu lokulunga.

ESAHLUKWENI ESILANDELAYO

Ungayilawula kanjani imizwa yokukhangwa abobulili obuhlukile?

[Umbhalo waphansi]

^ par. 21 UmKristu oye wenza izenzo zobulili ezingafanele kufanele afune usizo kubadala bebandla.—Jakobe 5:14, 15.

UMBHALO OYINHLOKO

“Ngihlole, wazi imicabango yami engincisha ukuthula, ubone ukuthi ikhona yini indlela ebangela ubuhlungu kimi.”—IHubo 139:23, 24.

ICEBISO

Ukuze ube nombono okahle ngobudoda, tadisha isibonelo sikaJesu. (1 Petru 2:21) Wayeyisibonelo esiphelele sokuwasebenzisa ngobumnene amandla obudoda.

UBUWAZI . . . ?

Nakuba ungase ungakwazi ukuzilawula ngokuphelele izifiso zakho, ungakwazi ukulawula izenzo zakho. Ungakhetha ukungenzi ngokuvumelana nezifiso ezingalungile.

ENGIZOKWENZA!

Uma umuntu engibuza ukuthi kungani iBhayibheli libulahla ubungqingili, ngizothi ․․․․․

Uma umuntu ethi umbono weBhayibheli mfushane, ngizobonisana naye ngithi ․․․․․

Engingathanda ukukubuza umzali (abazali) wami ngale ndaba ․․․․․

UCABANGANI?

Kungani uNkulunkulu engabamukeli ubungqingili?

Yiziphi izinyathelo ezingokoqobo ongazithatha ukuze ugweme ukubanjwa ugibe lobungqingili?

Ingabe ukwamukela umbono kaNkulunkulu ngobungqingili kusho ukuthi uzonda ongqingili?

[Amazwi ahambisana nesithombe esisekhasini 236]

“Indlela yezwe yokucabanga esontekile yathonya ingqondo yami futhi yanezela ekudidekeni kwami ngobulili bami. Manje angisondeli nhlobo kunoma yini nanoma ubani okhuthaza ubungqingili.’’—U-Anna

[Isithombe ekhasini 233]

Bonke abasha kufanele bakhethe—ukwamukela umbono wezwe ongcolile ngobulili noma ukulandela indlela ephakeme yokuziphatha eseZwini likaNkulunkulu