Dlulela kokuphakathi

Ingabe Ukuhlupheka Kuyoke Kuphele?

Ingabe Ukuhlupheka Kuyoke Kuphele?

Ubungathi . . .

  • yebo?

  • cha?

  • mhlawumbe?

OKUSHIWO IBHAYIBHELI

“UNkulunkulu . . . uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ngeke kusaba khona ukufa, ukuhlupheka, ukukhala noma ubuhlungu.”—IsAmbulo 21:3, 4, Contemporary English Version.

LOKHO OKUNGASE KUKUSHO NGAWE

Kuyisiqinisekiso sokuthi izinkinga zethu azibangelwa uNkulunkulu.—Jakobe 1:13.

Kusinika induduzo ukwazi ukuthi uNkulunkulu uzwelana nathi lapho sihlupheka.—Zakariya 2:8.

Kusinika ithemba lokuthi konke ukuhlupheka kuzophela.—IHubo 37:9-11.

SINGAKUKHOLELWA NGEMPELA YINI OKUSHIWO IBHAYIBHELI?

Yebo, okungenani ngenxa yezizathu ezimbili:

  • UNkulunkulu uyakuzonda ukuhlupheka nokungabi nabulungisa. Cabanga ngendlela uJehova uNkulunkulu ayezizwa ngayo lapho abantu bakhe ngezikhathi zeBhayibheli behlukunyezwa. IBhayibheli lithi wayephatheka kabi ngenxa ‘yalabo ababebahlukumeza.’—AbaHluleli 2:18, IBhayibheli-ImiBhalo Engcwele.

    UNkulunkulu uyabazonda abantu abalimaza abanye. Ngokwesibonelo, iBhayibheli lithi uyazenyanya ‘izandla ezichitha igazi elingenacala.’—IzAga 6:16, 17.

  • UNkulunkulu ukhathalela umuntu ngamunye kithi. Akukhona kuphela ukuthi umuntu ngamunye uyayazi “inhlupho yakhe nobuhlungu bakhe” kodwa noJehova uyakwazi!2 IziKronike 6:29, 30.

    UJehova uzosebenzisa uMbuso wakhe ukuze aqede ukuhlupheka komuntu ngamunye. (Mathewu 6:9, 10) Okwamanje, uyabaduduza labo abamfuna ngobuqotho ngoba uyabathanda.—IzEnzo 17:27; 2 Korinte 1:3, 4.

CABANGA NGALOKHU

Kungani uNkulunkulu evumela ukuhlupheka?

IBhayibheli liphendula lo mbuzo kweyabaseROMA 5:12 nakweyesi-2 PETRU 3:9.