Dlulela kokuphakathi

Ingabe Abafileyo Bangaphinde Baphile Ngempela?

Ingabe Abafileyo Bangaphinde Baphile Ngempela?

Ubungathi . . .

  • yebo?

  • cha?

  • mhlawumbe?

OKUSHIWO IBHAYIBHELI

“Kuyoba khona uvuko.”—IzEnzo 24:15, IBhayibheli-ImiBhalo Engcwele.

LOKHO OKUNGASE KUKUSHO NGAWE

Ukwazi lokhu kuyasiduduza lapho sishonelwa abathandekayo bethu.—2 Korinte 1:3, 4.

Kuyasikhulula ekwesabeni ukufa.—Hebheru 2:15.

Kusinika ithemba langempela lokuthi siyophinde sihlangane nabathandekayo bethu abashonile.—Johane 5:28, 29.

SINGAKUKHOLELWA NGEMPELA YINI OKUSHIWO IBHAYIBHELI?

Yebo, okungenani ngenxa yezizathu ezintathu:

  • Ukuphila kuvela kuNkulunkulu. IBhayibheli lithi uJehova uNkulunkulu “ungumthombo wokuphila.” (IHubo 36:9; IzEnzo 17:24, 25) Ngokuqinisekile Lowo owanika zonke izidalwa eziphilayo ukuphila angamenza aphinde aphile umuntu oseshonile.

  • UNkulunkulu wabavusa abantu esikhathini esidlule. IBhayibheli lisitshela ngabantu abangu-8—abancane, abadala, amadoda nabesifazane—abavuswa kwabafileyo. Abanye babesanda kushona, kodwa oyedwa kwase kuyizinsuku ezine esethuneni!—Johane 11:39-44.

  • UNkulunkulu uyakulangazelela ukuphinde avuse abafileyo. UJehova uyakuzonda ukufa; ukubheka njengesitha. (1 Korinte 15:26) Ulangazelela ukusinqoba leso sitha, alungise umonakalo odalwe ukufa ngokuvusa abafileyo. Ulangazelela ukubavusa ekufeni labo abasenkumbulweni yakhe nokuphinde ababone bephila emhlabeni.—Jobe 14:14, 15.

CABANGA NGALOKHU

Kungani siguga futhi sifa?

IBhayibheli liphendula lowo mbuzo kuGENESISE 3:17-19 nakweyabaseROMA 5:12.