Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

IDOMINICAN REPUBLIC

Umsebenzi Uyaqala

Umsebenzi Uyaqala

Umsebenzi Uyaqala

NgeSonto, ngo-April 1, 1945, kwafika abafundi abaphothule eGileyadi uLennart noVirginia Johnson eCiudad Trujillo (manje esiyiSanto Domingo), inhloko-dolobha yaseDominican Republic. BabengoFakazi bokuqala kuleli zwe elalinomlando ogcwele izinxushunxushu nemizabalazo. * “Babezovula indlela ngempela,” kubika INcwadi Yonyaka Ka-1946 yesiNgisi, “futhi laba bafundi baseGileyadi kwadingeka baqale phansi.” Cabanga nje: Kwakungekho hhovisi legatsha, kungekho maHholo OMbuso kungekho namabandla. Izithunywa zevangeli zazingazi muntu kuleli zwe, zingasazi kahle iSpanishi, zingenamuzi, zingenafenisha. Zazizokwenzenjani?

ULennart uyakhumbula: “Saya eVictoria Hotel sathola indawo yokuhlala—sasikhokha ama-dollar amahlanu ngosuku, ayehlanganisa nemali yokudla. Ngayo leyo ntambama saqala isifundo seBhayibheli sasekhaya. Kwenzeka kanje: Abesifazane ababili baseDominican Republic esasibafundele iBhayibheli eBrooklyn babesinikeze amagama ezihlobo nawabanye ababebajwayele, omunye wabo kunguDkt. Green. Lapho simvakashela sathola nomakhelwane wakhe uMoses Rollins. Ngemva kokubachazela ukuthi siwathole kanjani amagama namakheli abo, basilalelisisa isigijimi soMbuso futhi bamukela isifundo seBhayibheli. Kungakabiphi, uMoses waba ummemezeli woMbuso wokuqala kule ndawo.”

Kwafika ezinye izithunywa zevangeli ezine ngo-June 1945, ngokushesha zase zihambise izincwadi eziningi seziqale nezifundo zeBhayibheli eziningi. Ngo-October kwaba sobala ukuthi kwakudingeka indawo ezazizohlanganyela kuyo. Ngakho zashintsha amagumbi amabili endlu yazo zawenza iHholo LoMbuso. Kwakuba khona abantu abangaba ngu-40 emihlanganweni.

UPablo Bruzaud, owayaziwa ngelikaPalé, waba phakathi kwabokuqala abamukela iqiniso. Wayeshayela ibhasi elalihamba phakathi kweSantiago neCiudad Trujillo, ngakho wayeya njalo enhloko-dolobha. Ngelinye ilanga eseCiudad Trujillo, waxoxa noFakazi base bemnikeza incwadi ethi “Iqiniso Liyakunikhulula.” Waqala ukufunda iBhayibheli nabo nsuku zonke. Kungakapheli sikhathi uPalé wayeseshumayela nazo izithunywa zevangeli futhi ezigibelisa ebhasini. Kamuva, watholana noLennart Johnson, basuka eCiudad Trujillo balibangisa eSantiago, yibo labaya beqombola izintaba behlela ePuerto Plata, idolobha elisogwini, beyovakashela iqembu labantu abathakazelayo elalibhalele indlunkulu yomhlaba wonke eBrooklyn, eNew York, licela ukwaziswa okuthile.

Kuvakasha UMfoweth’ uKnorr NoMfoweth’ uFranz

Ngo-March 1946, uNathan Knorr noFrederick Franz bavakashela eDominican Republic besuka endlunkulu. Babelindelwe ngabomvu futhi ngaphandle kwabazalwane, kwakunabangu-75 abathakazelayo abethamela inkulumo eyanikezwa uMfoweth’ uKnorr. Ngesikhathi belapha, uMfoweth’ uKnorr wenza amalungiselelo okuba kumiswe ihhovisi legatsha eDominican Republic.

Abafoweth’ uKnorr noFranz baseHholo LoMbuso lokuqala eCiudad Trujillo

Kwafika izithunywa zevangeli ezengeziwe futhi ekupheleni konyaka wenkonzo ka-1946, kwase kunabamemezeli abangu-28. Njengoba kwase kuzoqala umsebenzi wokushumayela izindaba ezinhle kuleli zwe, izithunywa zevangeli zachitha isikhathi esiningi ebusuku zisika insimu ukuze ziqikelele ukuthi ishunyayelwa ngendlela ehlelekile nangokungashwampuluzi.

Umsebenzi Uyanda

Ngo-1947 base bengaphezu kuka-59 abamemezeli ababeshumayela. Ngawo lowo nyaka, izithunywa zevangeli ezazikhonza eCuba zabelwa eDominican Republic. Phakathi kwazo kwakukhona uRoy noJuanita Brandt. UMfoweth’ uBrandt wamiswa njengenceku yegatsha futhi waqhubeka eyiyo kwaze kwaphela iminyaka eyishumi.

Ngasekupheleni konyaka wenkonzo ka-1948, kwase kunabamemezeli abacishe babe ngu-110 abashumayela izindaba ezinhle kanye nezithunywa zevangeli ezikhuthele. Nokho, laba bashumayeli abashisekayo babengazi ukuthi kukhona okwakusina kubajeqeza.

^ isig. 4 Ngo-1932 izincwadi ze-Watch Tower zase zisakazwa eDominican Republic, kodwa ukufundiswa kwabantu abanesithakazelo kwaqala ngo-1945, lapho kufika abakwaJohnson.