Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

IDOMINICAN REPUBLIC

“Ngalwisa Okwengonyama”

ULuis Eduardo Montás

“Ngalwisa Okwengonyama”
  • NYAKA AZALWA NGAWO 1906

  • UNYAKA ABHAPATHIZWA NGAWO 1947

  • UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Wayeyisikhulu eqenjini lezombusazwe likaRafael Trujillo. Wafunda amaqiniso eBhayibheli futhi wakhonza uJehova ngokwethembeka kwaze kwaba yilapho eshona ngo-2000.

ULUIS, isihlobo sikaTrujillo, wayengumphathi-zimali weqembu elibusayo, i-Partido Dominicano (Dominican Party). Nokho, uLuis wayengayithandi indlela yokubusa kaTrujillo futhi nakuba azama kaningi ukuyeka kulesi sikhundla, lo mashiqela wamenqabela.

UTrujillo wenza ukuba kubulawe abafowabo bakaLuis ababili, uLuis wayesezama kabili ukumbulala lo mashiqela. Noma kunjalo, akuzange kwaziwe ukuthi uyena owayezama ukumbulala. ULuis waze waya kwabanemimoya eyofuna usizo lokubulala le ndoda athi ngayo: “Yayiziphathisa okwesilwane futhi izibona iphakeme kunawo wonke umuntu.” Lapho esemzini womunye wabanemimoya, wabona phezu kwetafula incwadi ethi “Iqiniso Liyakunikhulula,”waqala ukuyifunda. Le ncwadi yamthakazelisa kakhulu kangangokuthi wayithatha waya nayo ekhaya, waphetha ngokuthi yilona iqiniso abelifuna.

Lapho uLuis eya eCiudad Trujillo, waya emhlanganweni woFakazi BakaJehova wathola izincwadi nomagazini abaningi. Wazifunda ubusuku bonke, kamuva wayesecela isifundo seBhayibheli. Njengoba ethuthuka, wanquma ukushiya iqembu lombuso kaTrujillo. Lapho lo mashiqela ezwa ngalokhu, wamthembisa isikhundla esiphakeme sokuba yinxusa laseDominican Republic ePuerto Rico. Kodwa uLuis wasenqaba leso sikhundla nakuba ayazi ukuthi ukwenqaba kwakhe kwakungase kumenze ashushiswe.

ULuis uyakhumbula: “Ngahlushwa ngazo zonke izindlela futhi uhulumeni wangicupha ngazo zonke izindlela ongazicabanga. Kodwa ngase nginqume ukuhlukana nenjabulo yaleli zwe.” ULuis waba ummemezeli ongesabi wezindaba ezinhle kangangokuthi abapristi bendawo abangamaKatolika bambiza ngokuthi “umshumayeli.” Ngo-October 5, 1947, ngemva kwezinyanga eziyisithupha eqale ukuya emhlanganweni, wabhapathizwa.

Ngemva kokubhapathizwa, wazingelwa, waboshwa futhi wavalelwa yedwa esitokisini. Bazama kaningi ukumbulala. Kodwa wayethi angaboshwa ayiswe enkantolo, asebenzise lawo mathuba ukuze anikeze ubufakazi. ULuis uthi: “Ngalwisa okwengonyama ngivikela ukholo lwami futhi ngiyajabula uma ngicabanga ngalezo zigameko.”

Umphakathi wawuqaphela umlando kaLuis wokuba inceku kaNkulunkulu ethembekile. Ngo-1994, iphephandaba laseDominican Republic i-El Siglo lathi ngoLuis: “UMnu. Luis Eduardo Montás waziwa eSan Cristobal ngokuthi ugxilile okholweni lwakhe. Uyisibusiso, unozwela futhi unomusa. Konke esikwaziyo ngalo muntu emlandweni waseSan Cristobal kuhlobene nomsebenzi wakhe njengendoda engumKristu.”