Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izintshumayelo Ezisikiselwe

Izintshumayelo Ezisikiselwe

PHAPHAMA!

Umbuzo: Kungani kubalulekile ukuhlela ukuthi uzokwenzenjani uma kuba nenhlekelele?

UmBhalo: IzA 27:12

Okuzohanjiswa: Lo magazini ubonisa lokho okufanele sikwenze ngaphambi kwenhlekelele, phakathi nayo nangemva kwayo.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Sibonisa kanjani ukuthi siyamthanda uNkulunkulu?

UmBhalo: 1Joh 5:3

Iqiniso: Sibonisa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu ngokulalela imiyalo yakhe.

INGABE ABAFILEYO BANGAPHINDE BAPHILE NGEMPELA? (T-35)

Umbuzo: Abantu abaningi abaqotho emhlabeni wonke benza imicimbi yaminyaka yonke ukuze bahloniphe abantu asebafa. Singaba nalo yini ithemba lokuthi singaphinde sibabone abantu esibathandayo asebafa?

UmBhalo: IzE 24:15

Okuzohanjiswa: Leli pheshana libonisa indlela ithemba lovuko elingakuzuzisa ngayo. [Uma izimo zivuma, dlala ividiyo ethi Likhona Yini Ithemba Lokuthi Abafileyo Bazovuswa?]

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa indlela okuhlelwe ngayo izibonelo ezandulele ukuze uzakhele eyakho intshumayelo yenkonzo yasensimini.