ETuvalu, kuhanjiswa ipheshana elithi Ingabe Abafileyo Bangaphinde Baphile Bangaphinde Baphile

INCWAJANA YOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO Okthoba 2017

Izintshumayelo Ezisikiselwe

Izintshumayelo ezisikiselwe ze-Phaphama! nokufundisa ngendlela yokubonisa uNkulunkulu uthando. Zisebenzisele ukuzenzela ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Isiprofetho SikaDaniyeli Sabikezela Ngokufika KukaMesiya

Isahluko 9 sikaDaniyeli sisinikeza imininingwane ngokufika kukaMesiya. Iziphi ezinye izenzakalo okukhulunywa ngazo kulesi siprofetho?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Indlela Ongaba Ngayo Umfundi Okhuthele WemiBhalo

Ukutadisha iBhayibheli ngenkuthalo kungakusiza uhlale uthembekile lapho uvivinywa. Kodwa ungaqalaphi?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Walibona Kusengaphambili Ikusasa Lamakhosi Ayezobusa

UJehova wasebenzisa umprofethi uDaniyeli ukuze abikezele ngokuqala nokuwa kwemibuso esazobusa kanye namakhosi ayo.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uyalujabulela Uthando Oluqotho​—⁠Kuthiwani Ngawe?

Yini eyenza abantu babe nothando oluqotho? Isiphi isifundo esingasifunda endabeni kaHoseya nomkakhe ongathembekile uGomere?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Nikela Ngokungcono Kakhulu KuJehova

Ukunikela ngokugcono kakhulu kuyamjabulisa uJehova, kuzuzise nawe. Yini uJehova ayibheka njengomnikelo okhethekile?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Philela Ukudumisa UJehova!

Ukuphila kuyisipho esiyigugu. Silwela ukusebenzisa amathalente namakhono ethu ukuze sihloniphe futhi sidumise uJehova, uMniki-Kuphila.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

“Amadodana Enu Namadodakazi Enu Ayoprofetha”

Singabasekela kanjani abagcotshiwe emsebenzini wabo wokuprofetha?