Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Fundisa Iqiniso

Fundisa Iqiniso

Kusukela ngo-September, INcwajana YoMhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu isizoba nohlobo olusha lwentshumayelo esikiselwe enesihloko esithi, “Fundisa Iqiniso.” Inhloso yethu iwukuba siqokomise amaqiniso eBhayibheli ayisisekelo nabantu, sisebenzisa umbuzo nomBhalo.

Uma sibona isithakazelo, singenza umninikhaya alangazelele ingxoxo elandelayo ngokushiya okufundwayo noma ngokusebenzisa i-video ekuyi-jw.org/zu. Kufanele sizame ukubuyela ngemva kwezinsuku ezimbalwa ukuze siqhubeke nengxoxo yangaphambili. Izintshumayelo ezintsha nezabelo zabafundi zizobe zisekelwe engxenyeni yokubuyekeza isahluko ngasinye encwadini ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? Kuleyo ngxenye sizothola imiBhalo eyengeziwe engasisiza ukuba senze izimpindelo noma siqhube izifundo sisebenzisa iBhayibheli nje kuphela.

Yinye kuphela indlela eholela ekuphileni. (Math 7:13, 14) Njengoba sikhuluma nabantu bezinkolo nezizinda ezihlukahlukene, kumelwe sisebenzise amaqiniso eBhayibheli azokhanga umuntu ngamunye. (1Thim 2:4) Njengoba siya sijwayelana nezihloko ezihlukahlukene zeBhayibheli futhi nekhono lethu ‘lokuphatha izwi leqiniso ngokufanele’ lithuthuka, injabulo yethu iyokhula futhi siyophumelela ekufundiseni abanye iqiniso.—2Thim 2:15.