UZakariya 7:1-14

  • UJehova ugxeka ukuzila ukudla okungasuki enhliziyweni (1-14)

    • “Ingabe ngempela nanizilela mina ukudla?” (5)

    • ‘Bonisanani ubulungisa, uthando oluqotho nesihe’ (9)

7  Ngonyaka wesine weNkosi uDariyu, izwi likaJehova lafika kuZakariya, + ngosuku lwesine lwenyanga ka-9, okungukuthi, inyanga kaKhisilevi.*  Abantu baseBhethele bathuma uSharezeri noRegemi-meleki namadoda angaphansi kwakhe ukuba banxuse umusa* kaJehova,  bathi kubapristi bendlu* kaJehova wamabutho nakubaprofethi: “Ngikhale yini ngenyanga yesihlanu, + ngizile ukudla, njengoba ngenzile kule minyaka eminingi edlule?”  Izwi likaJehova wamabutho laphinde lafika kimi, lathi:  “Yithi kubo bonke abantu bezwe nakubapristi, ‘Lapho nizila ukudla futhi nilila ngenyanga yesihlanu nangenyanga yesikhombisa + iminyaka engu-70, + ingabe ngempela nanizilela mina ukudla?  Lapho nidla nalapho niphuza, naningadli yini ukuze kuzuze nina futhi naningaphuzi yini ukuze nizijabulise?  Akufanele yini nilalele amazwi uJehova awamemezela ngabaprofethi abedlule, + ngesikhathi kusenabantu eJerusalema nasemadolobheni alizungezile futhi kunokuthula, nalapho kusahlala abantu eNegebhi naseShefela?’ ”  Izwi likaJehova laphinde lafika kuZakariya, lathi:  “Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Yahlulelani ngobulungisa beqiniso; + nibonisane uthando oluqotho + nesihe. 10  Ningamphambi umfelokazi noma intandane, + isifiki + noma ompofu, + futhi ningacebelani okubi ezinhliziyweni zenu.’ + 11  Kodwa babelokhu benqaba ukulalela, + ngenkani bafulathela, + bavala izindlebe zabo ukuze bangezwa. + 12  Benza izinhliziyo zabo zaba njengedayimane, *+ babengawulaleli umthetho* namazwi uJehova wamabutho awathumela ngomoya wakhe, ngabaprofethi abedlule. + Ngakho kwafika intukuthelo enkulu ivela kuJehova wamabutho.” + 13  “ ‘Njengoba babengalaleli lapho ngibiza, *+ nami angilalelanga lapho bebiza,’ + kusho uJehova wamabutho. 14  ‘Ngabahlakaza ngesiphepho baya kuzo zonke izizwe ababengazazi, + izwe lashiywa liyincithakalo ngemva kwabo, kungekho muntu onqamula kulo noma obuyela kulo; + ngoba baphendula izwe elihle laba yinto eshaqisayo.’ ”

Imibhalo yaphansi

Noma, “bathambise ubuso.”
Noma, “bethempeli.”
Noma kungaba, “njengetshe eliqinile,” njengetshe le-emeri.
Noma, “isiqondiso.”
NgesiHebheru, “ebiza.”