UZakariya 5:1-11

  • Umbono 6: Umqulu ondizayo (1-4)

  • Umbono 7: Isitsha esiyi-efa (5-11)

    • Owesifazane ophakathi obizwa ngokuthi ukuKhohlakala (8)

    • Isitsha siyiswa eShinari (9-11)

5  Ngaphinde ngaphakamisa amehlo ami ngabona umqulu ondizayo.  Yathi kimi: “Ubonani?” Mina ngathi: “Ngibona umqulu ondizayo ongamamitha angaba ngu-9 ubude namamitha angaba ngu-4,5 ububanzi.”  Ngemva kwalokho yathi kimi: “Lesi yisiqalekiso esiya kuwo wonke umhlaba, ngoba wonke umuntu owebayo + akazange ajeziswe, njengoba kubhaliwe kolunye uhlangothi lomqulu; futhi wonke umuntu owenza isifungo + akazange ajeziswe, njengoba kubhaliwe kulolu olunye uhlangothi lwawo.  ‘Ngisikhiphile,’ kusho uJehova wamabutho, ‘sizongena endlini yesela nasendlini yowenza isifungo samanga egameni lami; sizohlala kuleyo ndlu siyiqothule kanye nezingodo zayo namatshe ayo.’ ”  Ingelosi eyayikhuluma nami yasondela yathi kimi: “Ngicela uphakamise amehlo akho ubone ukuthi kuyini lokhu okuphumayo.”  Ngathi: “Kuyini?” Yaphendula yathi: “Yisitsha esiyi-efa* lesi esiphumayo.” Yaqhubeka yathi: “Lena yindlela ababukeka ngayo emhlabeni wonke.”  Ngabona ukuthi kwaphakanyiswa isivalo somthofu esiyindilinga, kwakunowesifazane owayehlezi phakathi esitsheni.  Ngakho yathi: “Lona wesifazane umelela ukuKhohlakala.” Yamphonsa yambuyisela esitsheni esiyi-efa, ngemva kwalokho yaphonsa isivalo somthofu emlonyeni waso.  Ngabe sengiphakamisa amehlo ngabona abesifazane ababili beya phambili, bendiza emoyeni. Babenamaphiko anjengakanogolantethe. Baphakamisela isitsha phakathi komhlaba nezulu. 10  Ngakho ngabuza ingelosi eyayikhuluma nami, ngathi: “Basiyisaphi isitsha esiyi-efa?” 11  Yaphendula yathi: “Basiyisa ezweni laseShinari *+ ukuze bamakhele indlu; lapho seyilungisiwe, uyobekwa lapho endaweni yakhe efanele.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Yi-efa,” lapha kushiwo isitsha noma ubhasikidi osetshenziselwa ukukala i-efa. I-efa lalilingana no-22 L. Bheka iSithasiselo B14.
Okuwukuthi, eBhabhiloni.