UZakariya 2:1-13

  • Umbono 3: Indoda ephethe intambo yokukala (1-13)

    • IJerusalema lizokalwa (2)

    • UJehova, “udonga lomlilo nxazonke” (5)

    • Ukuthinta inhlamvu yeso likaNkulunkulu (8)

    • Izizwe eziningi ziyozihlanganisa noJehova (11)

2  Ngaphakamisa amehlo ami ngabona indoda iphethe intambo yokukala + ngesandla.  Ngakho ngathi: “Uyaphi?” Yona yathi kimi: “Ngiyokala iJerusalema ukuze ngibone ukuthi ububanzi balo bungakanani nokuthi ubude balo bungakanani.” +  Bheka! Ingelosi eyayikhuluma nami yaphuma futhi kwafika enye ingelosi izoyihlangabeza.  Yathi kuyo: “Gijima uye kuleya nsizwa elaphaya, uthi, ‘ “IJerusalema liyohlalwa + njengezwe lasemaphandleni elingabiyelwe, ngenxa yabo bonke abantu nezilwane ezifuywayo okuphakathi kwalo. +  Ngizoba udonga lomlilo nxazonke zalo, + ngibe inkazimulo phakathi kwalo,” ’ ” + kusho uJehova.  “Wozani! Wozani! Balekani ezweni lasenyakatho,” + kusho uJehova. “Ngoba nginihlakazele emagumbini amane amazulu,” *+ kusho uJehova.  “Woza Ziyoni! Phunyuka, wena ohlala nendodakazi yaseBhabhiloni. +  Ngoba yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, lowo ngemva kokukhazinyuliswa* ongithume ezizweni ezaziniphanga: + ‘Othinta nina uthinta inhlamvu yeso lami. +  Ngizobaphakamisela isandla futhi bazophangwa yizigqila zabo.’ + Niyokwazi ngokuqinisekile ukuthi uJehova wamabutho ungithumile. 10  “O ndodakazi yaseZiyoni, memeza ngenjabulo; + ngoba ngiyeza, + ngizohlala phakathi kwakho,” + kusho uJehova. 11  “Izizwe eziningi ziyozihlanganisa noJehova ngalolo suku, + zibe yisizwe sami; futhi ngiyohlala phakathi kwenu.” Niyokwazi ukuthi uJehova wamabutho ungithume kini. 12  UJehova uzomthatha uJuda abe yimpahla yakhe emhlabathini ongcwele, futhi usazophinde alikhethe iJerusalema. + 13  Thulani phambi kukaJehova nonke nina bantu, ngoba uthatha isinyathelo esendaweni yakhe engcwele.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “emimoyeni emine yamazulu.”
NgesiHebheru, “kwenkazimulo.”