UmShumayeli 12:1-14

  • Khumbula uMdali wakho ungakagugi (1-8)

  • Isiphetho somshumayeli (9-14)

    • Amazwi ahlakaniphile anjengezinkandi (11)

    • Yesaba uNkulunkulu weqiniso (13)

12  Ngenxa yalokho, khumbula uMdali wakho Omkhulu ezinsukwini zobusha bakho, + ngaphambi kokuba kufike izinsuku zosizi *+ neminyaka oyothi ngayo: “Angikujabuleli ukuphila”;  ngaphambi kokuba ilanga nokukhanya nenyanga nezinkanyezi kube mnyama, + nangaphambi kokuba amafu alethe imvula;*  mhla onogada bendlu beba netwetwe,* namadoda anamandla eba buthaka, nabesifazane beyeka ukugaya ngoba sebembalwa, nezintokazi ezibuka ngaphandle emafasiteleni zithola kumnyama; +  lapho iminyango eya emgwaqweni isivaliwe, lapho umsindo wokugaya uncipha, lapho umuntu evuswa umsindo wenyoni, nazo zonke izintombi ezihlabelelayo sezizwakalela phansi. +  Umuntu usesaba nezindawo eziphakeme, kukhona nezinto ezithusayo esitaladini. Isihlahla som-alimondi siyaqhakaza, + nentethe iyazihudula, namakhephabheri ayaqhuma ngoba umuntu useya endlini azophumula kuyo isikhathi eside, + nabalilayo bazulazula esitaladini; +  ngaphambi kokuba intambo yesiliva isuswe, nesitsha segolide siphihlizwe, nembiza esesiphethwini ife, nesondo lokukha amanzi emthonjeni liphihlike.  Uthuli lube selubuyela emhlabeni, + njengoba nje kwakunjalo, nomoya* ubuyele kuNkulunkulu weqiniso owawunikeza. +  “Yize leze!” kusho umshumayeli. + “Konke kuyize.” +  Umshumayeli akagcinanga nje ngokuba ohlakaniphile, kodwa waqhubeka efundisa abantu lokho ayekwazi, + wazindla futhi wafunisisa ukuze ahlanganise* izaga eziningi. + 10  Umshumayeli wafuna ukuthola amazwi ajabulisayo + nokuloba amazwi eqiniso anembile. 11  Amazwi abahlakaniphile anjengezinkandi, *+ nezinkulumo zabo ezikhethwe kahle zinjengezipikili ezishayelwe zaqina; ashiwo evela kumalusi oyedwa. 12  Ngokuqondene nanoma yini enye ngaphandle kwalokhu, ndodana yami, lalela nasi isixwayiso: Ukwenza izincwadi eziningi akupheli, nokuzinikela kakhulu kuzo kuyayikhathaza inyama. + 13  Isiphetho sendaba, njengoba sekuzwakele konke, yilesi: Yesaba uNkulunkulu weqiniso + ugcine imiyalo yakhe, + ngoba lokhu kuyiso sonke isibopho somuntu. + 14  Ngoba uNkulunkulu weqiniso uyokwahlulela yonke imisebenzi, kuhlanganise nakho konke okufihliwe, ukuthi kuhle yini noma kubi. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “eziyinhlekelele.”
Noma kungaba, “eze nemvula.”
Noma, “beqhaqhazela.”
Noma, “namandla okuphila.”
Noma, “ahlele ngononina.”
Noma, “anjengezinduku zokuqondisa.”