KuThithu 2:1-15

  • Imfundiso ephilayo kwabasebasha nasebekhulile (1-15)

    • Lahla ukungamhloniphi uNkulunkulu (12)

    • Ukushisekela imisebenzi emihle (14)

2  Nokho, wena qhubeka ukhuluma izinto ezihambisana nemfundiso ephilayo. *+  Amadoda asekhulile mawabe alinganiselayo, angathathi izinto kalula, ahluzekile engqondweni, aphilile okholweni, othandweni, ekukhuthazeleni.  Ngokufanayo, abesifazane asebekhulile mabaziphathe ngenhlonipho, banganyundeli, bangabi yizigqila zewayini eliningi, babe abafundisi bokuhle,  ukuze beluleke* abesifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo, bathande abantwana babo,  babe abahluzekile engqondweni, abamsulwa, abasebenzayo ekhaya,* abahle, nabazithobayo kubayeni babo, + ukuze izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa.  Ngokufanayo, qhubeka ukhuthaza izinsizwa ukuba zibe ezihluzekile engqondweni, +  uzibonakalise uyisibonelo semisebenzi emihle ngazo zonke izindlela. Fundisa izinto ezihlanzekile* ngokungathathi izinto kalula, +  usebenzise inkulumo enempilo* engeke igxekwe, + ukuze labo abaphikisayo bahlazeke, bengenalutho olubi* abangalusho ngathi. +  Izigqila mazizithobe kubaninizo ezintweni zonke, + zizame ukubajabulisa, zingaqagulisani nabo, 10  zingabantshontsheli, + kodwa zibonise ukwethembeka okuphelele, ukuze ngazo zonke izindlela zihlobise imfundiso yoMsindisi wethu, uNkulunkulu. + 11  Ngoba umusa omkhulu kaNkulunkulu oletha insindiso kuzo zonke izinhlobo zabantu ubonakalisiwe. + 12  Uyasiqeqesha ukuba silahle ukungamhloniphi uNkulunkulu nezifiso zezwe + nokuba siphile ngokuhluzeka kwengqondo nokulunga nangokuzinikela kuNkulunkulu phakathi nalesi simiso samanje sezinto, *+ 13  kuyilapho silindele ithemba elijabulisayo + nokubonakaliswa okukhazimulayo kukaNkulunkulu omkhulu nokoMsindisi wethu, uJesu Kristu, 14  owazinikela ngenxa yethu + ukuze asikhulule *+ kuyo yonke inhlobo yokweqa umthetho nokuba azihlanzele isizwe esiyimpahla yakhe ekhethekile, esishisekela imisebenzi emihle. + 15  Qhubeka ukhuluma ngalezi zinto, ukhuthaza* futhi usola ngegunya eligcwele. + Ungavumeli muntu akubukele phansi.

Imibhalo yaphansi

Noma, “enempilo; ezuzisayo.”
Noma, “basangulukise; baqeqeshe.”
Noma, “abanakekela imizi yabo.”
Noma kubanga, “Fundisa ngobumsulwa.”
Noma, “ephilayo; ezuzisayo.”
Noma, “olungeluhle.”
Noma, “nalesi sikhathi.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiGreki, “abe yisihlengo; asihlenge.”
Noma, “unxusa.”