UMika 3:1-12

  • Abaholi nabaprofethi bayalahlwa (1-12)

    • Umoya kaJehova wenza uMika agcwale amandla (8)

    • Abapristi bafundisa ngenjongo yokuthola imali (11)

    • IJerusalema liyoba idolobha eliyincithakalo (12)

3  Ngathi: “Ngicela nizwe nina zinhloko zakwaJakobeNani balawuli bendlu ka-Israyeli. + Akufanele yini nazi okuwubulungisa?   Kodwa niyakuzonda okuhle, + nithanda okubi; +Nihlubula abantu bami isikhumba, nisuse nenyama emathanjeni abo. +   Nidla nenyama yabantu bami, +Nihlubule isikhumba sabo,Niphule amathambo abo abe yizicucu, +Njengalokho okuphekwe ebhodweni, njengenyama esebhodweni lokupheka.   Ngaleso sikhathi bayocela usizo kuJehova,Kodwa ngeke abaphendule. Uyobafihlela ubuso bakhe ngaleso sikhathi +Ngenxa yezenzo zabo ezimbi. +   Yilokhu uJehova akushoyo ngokumelene nabaprofethi abadukisa abantu bami, +Abamemeza bathi, ‘Ukuthula!’ + uma kukhona abakuhlafunayo *+Kodwa balungele ukulwa* nomuntu ongafaki lutho emilonyeni yabo:   ‘Niyoba nobusuku; + ngeke kube nambono; +Niyoba nobumnyama kuphela, ngeke nisabhula. Abaprofethi bayoshonelwa ilanga,Nosuku luyoba mnyama kubo. +   Ababoni bemibono bayoba namahloni, +Nababhuli bayodumazeka. Bonke kuyomelwe bamboze amadevu*Ngoba kungekho mpendulo evela kuNkulunkulu.’ ”   Kodwa mina ngigcwele amandla ngenxa yomoya kaJehova,Ngigcwele nobulungisa nezikhwephaUkuze ngitshele uJakobe ukuvukela kwakhe no-Israyeli isono sakhe.   Ngicela nizwe lokhu nina zinhloko zendlu kaJakobeNani balawuli bendlu ka-Israyeli, +Enizonda ubulungisa nenenza yonke into eqondile ibe egwegwile, + 10  Enakha iZiyoni ngokuchitha igazi neJerusalema ngokungalungi. + 11  Abaholi* bakhe bahlulela ngenjongo yokuthola isifumbathiso, +Abapristi bakhe bafundisa ngenjongo yokuthola imali, +Abaprofethi bakhe babhula ngenjongo yokuthola imali. *+ Nokho bancika kuJehova,* bethi: “UJehova akekho yini phakathi kwethu? + Akukho nhlekelele ezosehlela.” + 12  Ngakho ngenxa yenuIZiyoni liyolinywa njengensimu,IJerusalema liyoba yindunduma yamanxiwa, +Nentaba yeNdlu* iyofana nezindawo eziphakeme ehlathini. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “abakulumayo.”
NgesiHebheru, “bangcwelise impi.”
Noma, “imilomo yabo.”
Noma, “bathi bancika kuJehova.”
Noma, “isiliva.”
NgesiHebheru, “Izinhloko.”
Noma, “yethempeli.”