Levitikusi 17:1-16

  • Itabernakele, indawo yemihlatshelo (1-9)

  • Ukudla igazi kwenqatshelwe (10-14)

  • Iziqondiso ngezilwane ezitholakale zifile (15, 16)

17  UJehova waqhubeka wathi kuMose:  “Khuluma no-Aroni namadodana akhe nawo wonke ama-Israyeli, uthi kuwo, ‘Yilokhu uJehova akuyalile:  “‘“Uma noma yimuphi umuntu wendlu ka-Israyeli ehlaba inkunzi noma iwundlu eliyiduna noma imbuzi ekamu noma eyihlabela ngaphandle kwekamu,  esikhundleni sokuyiletha emnyango wetende lokuhlangana ukuze ibe umnikelo oya kuJehova phambi kwetabernakele likaJehova, lowo muntu uyoba necala legazi. Uchithe igazi futhi kumelwe abulawe.*  Lokhu kwenzelwa ukuba ama-Israyeli alethe imihlatshelo kuJehova, emnyango wetende lokuhlangana, kumpristi, imihlatshelo manje aseyenzela endle. Le mihlatshelo kufanele ayenzele uJehova njengemihlatshelo ehlanganyelwayo. +  Umpristi uzofafaza igazi e-altare likaJehova emnyango wetende lokuhlangana, ashunqise amanoni njengephunga elimnandi* kuJehova. +  Ngakho akusafanele imihlatshelo yawo ayenzele amademoni anjengezimbuzi, *+ afeba nawo. + Lokhu kuyoba umthetho waphakade kini kuzo zonke izizukulwane zenu.”’  “Kufanele uthi kuwo, ‘Noma yimuphi umuntu wendlu ka-Israyeli noma yisiphi isifiki esihlala phakathi kwenu, onikela umnikelo oshiswayo noma umhlatshelo  kodwa angawulethi emnyango wetende lokuhlangana azowunikela kuJehova, kumelwe abulawe. *+ 10  “‘Uma noma yimuphi umuntu wendlu ka-Israyeli noma yisiphi isifiki esihlala phakathi kwenu edla noma yiliphi igazi, + nakanjani ngiyomlahla lowo odla igazi futhi ngiyombulala.* 11  Ngoba ukuphila* kwenyama kusegazini + futhi mina ngilinike nina ukuze nizenzele* isihlawulelo e-altare, + ngoba yigazi elenza isihlawulelo + ngokuphila* okukulo. 12  Yingakho ngithe kuma-Israyeli: “Akukho muntu* kini okufanele adle igazi futhi akukho sifiki esihlala phakathi kwenu + okufanele sidle igazi.” + 13  “‘Uma noma yimuphi umuntu kuma-Israyeli noma isifiki esihlala phakathi kwenu ezingela abambe isilwane sasendle esidliwayo noma inyoni edliwayo, kumelwe athulule igazi lako + aligqibe ngomhlabathi. 14  Ngoba ukuphila* kwayo yonke inhlobo yenyama kuyigazi layo, ngoba ukuphila kukulo. Ngenxa yalokho ngathi kuma-Israyeli: “Akumelwe nidle igazi lanoma yiluphi uhlobo lwenyama ngoba ukuphila kwayo yonke inhlobo yenyama kuyigazi layo. Noma ubani olidlayo uzobulawa.” *+ 15  Uma noma ubani edla isilwane esizifele noma esidwengulwe isilwane sasendle, + kungakhathaliseki ukuthi owokuzalwa noma isifiki, kumelwe awashe izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ongcolile kuze kuhlwe; + ngemva kwalokho uzoba ohlanzekile. 16  Kodwa uma engaziwashi izingubo zakhe futhi engagezi,* uzophendula ngenxa yesiphambeko sakhe.’” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”
NgesiHebheru, “ayenzele izimbuzi.”
Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”
Noma, “ngiyomnquma kubantu bakubo.”
Noma, “ngomphefumulo.”
Noma, “nenzele imiphefumulo yenu.”
Noma, “umphefumulo.”
Noma, “mphefumulo.”
Noma, “umphefumulo.”
Noma, “uzonqunywa kubantu bakubo.”
NgesiHebheru, “engagezi umzimba wakhe.”