Joshuwa 20:1-9

  • Amadolobha esiphephelo (1-9)

20  UJehova wathi kuJoshuwa:  “Khuluma nama-Israyeli, uthi: ‘Zikhetheleni amadolobha esiphephelo + engakhuluma ngawo kini ngoMose,  ukuze uma kukhona obulala umuntu* engahlosile noma ngephutha* abalekele khona. Ayoba isiphephelo kini kumuntu ophindiselela umufi. +  Kumelwe abalekele kwelinye lala madolobha, + afike ame esangweni ledolobha + bese ebika udaba lwakhe emadodeni amadala akulelo dolobha. Amadoda amadala kumelwe amamukele edolobheni, amnike indawo ahlale nawo.  Uma ophindiselela umufi emjaha, lowo mbulali akufanele anikelwe esandleni sakhe, ngoba ubulale umuntu wakubo engahlosile,* futhi ubekade engamzondi. +  Kumelwe ahlale kulelo dolobha kuze kube yilapho kuqulwa icala lakhe phambi kwenhlangano, + futhi kufanele ahlale lapho kuze kufe umpristi ophakeme + osuke ekhonza ngaleso sikhathi. Ngemva kwalokho umbulali angabuyela edolobheni ayebaleke kulo, aye endlini yakhe.’” +  Ngakho bangcwelisa* iKedeshi + eGalile ezintabeni zakwaNafetali, iShekemi + ezintabeni zakwa-Efrayimi neKiriyati-ariba, + okungukuthi iHebroni, ezintabeni zakwaJuda.  Esifundeni saseJordani, empumalanga yeJeriko, bakhetha iBhezeri + ehlane ezweni elisethafeni* lesizwe sakwaRubeni, iRamoti + eGileyadi esizweni sakwaGadi neGolani + eBhashani esizweni sakwaManase. +  Lawa kwaba amadolobha abekelwe wonke ama-Israyeli nezifiki ezihlala phakathi kwawo, ukuze noma ubani obulala umuntu* engahlosile akwazi ukubalekela khona, + ukuze angabulawa yilowo ofuna ukuphindiselela umufi lingakaqulwa icala lakhe phambi kwenhlangano. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “oshaya abulale umphefumulo.”
Noma, “ngengozi.”
Noma, “ngephutha.”
Noma, “bakhetha.”
Noma, “elisenkangala.”
Noma, “umphefumulo.”