uJobe 8:1-22

  • Inkulumo yokuqala kaBhilidadi (1-22)

    • Uthi amadodana kaJobe onile (4)

    • ‘Ukube ubumsulwa, uNkulunkulu ubeyokuvikela’ (6)

    • Uthi uJobe akamesabi uNkulunkulu (13)

8  UBhilidadi + umShuhi + waphendula wathi:   “Kuyoze kube nini ulokhu ukhuluma kanje? + Amazwi omlomo wakho amane nje awumoya onamandla!   Ingabe uNkulunkulu uyophendukezela ubulungisa,Noma ingabe uMninimandla Onke uyophendukezela ukulunga?   Uma amadodana akho onile kuye,Uyawayeka ajeziswe ngenxa yokuvukela kwawo;*   Kodwa ukube wena ubuyovele ubheke kuNkulunkulu +Uncenge umusa kuMninimandla Onke,   Futhi ukube ubumsulwa ngempela futhi uqotho, +Ubeyokunaka*Akubuyisele endaweni yakho efanele.   Nakuba isiqalo sakho sasisincane,Ikusasa lakho liyoba lihle kakhulu. +   Ngicela ubuze isizukulwane sangaphambili,Unake izinto oyise baso abazithola. +   Ngoba thina sizalwe izolo nje, asazi lutho,Ngoba izinsuku zethu emhlabeni ziyithunzi. 10  Ngeke yini bakufundiseBakutshele abakwaziyo?* 11  Ibungu* lingakhula yini lapho kungenaxhaphozi khona? Umhlanga ungakhula yini ngaphandle kwamanzi? 12  Lapho kusaqhakaza, kungakakhiwa,Kuyokoma kuqala kunazo zonke ezinye izitshalo. 13  Lona umphumela* wabo bonke abakhohlwa uNkulunkulu,Ngoba ithemba longenaNkulunkulu* liyoshabalala, 14  Lowo ukuqiniseka kwakhe okuyize,Nonethemba elibuthaka njengobulwembu* besicabucabu. 15  Uyoncika ngendlu yakhe, kodwa iyobhidlika;Uyozama ukubambelela kuyo, kodwa ngeke ime iqine. 16  Uyisitshalo esigcwele amanzi elangeni,Izitshalo zakhe ezihlumayo zisabalala engadini. + 17  Izimpande zakhe zithandela enqwabeni yamatshe;Ufuna indlu phakathi kwamatshe. 18  Kodwa lapho esishulwa* endaweni yakhe,Leyo ndawo iyomphika, ithi ‘Angikaze ngikubone.’ + 19  Ngempela, iyona ndlela ayonyamalala ngayo leyo; *+Ngemva kwalokho kuyovela abanye othulini. 20  Nakanjani uNkulunkulu ngeke abalahle labo abaqotho* kuye;Futhi ngeke abasekele* ababi, 21  Ngoba uyokwenza uphinde uhleke,Uphinde umemeze ngenjabulo. 22  Labo abakuzondayo bayombozwa ngamahloni,Netende lababi ngeke lisaba khona.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Wawathumela esandleni sokuvukela kwawo.”
Noma, “Ubeyovuka ngenxa yakho.”
NgesiHebheru, “Sikhiphe amazwi enhliziyweni yaso?”
Isitshalo esifana nomhlanga.
NgesiHebheru, “Zinjalo izindlela.”
Noma, “lesihlubuki.”
NgesiHebheru, “njengendlu.”
Noma, “egwinywa.”
Noma, “lokho ukuphela kwendlela yakhe.”
Noma, “abangasoleki.”
NgesiHebheru, “ababambe ngesandla.”