uJobe 5:1-27

  • Inkulumo yokuqala ka-Elifazi iyaqhubeka (1-27)

    • ‘UNkulunkulu ubamba abahlakaniphile ebuqilini babo’ (13)

    • ‘UJobe akufanele enqabe isiyalo sikaNkulunkulu’ (17)

5  “Siza umemeze! Ukhona yini okuphendulayo? Yimuphi kwabangcwele oyophendukela kuye?   Ngoba inzondo iyobulala oyisiwula,Nomona uyobulala oyisiphukuphuku.   Ngimbonile oyisiwula emila izimpande,Kodwa ngokushesha indawo yakhe yokuhlala iyaqalekiswa.   Amadodana akhe awaphephile neze,Ayachotshozwa esangweni ledolobha, + kungekho muntu ozowakhulula.   Akuvunayo kudliwa olambile,Ekuthatha ngisho nasemeveni,Aziphilisa ngakho yena namadodana akhe kuyathathwa.   Ngoba izinto ezilimazayo aziphumi othulini,Nenkathazo ayiveli emhlabathini.   Ukuphila komuntu nakanjani kuzoba nezinkathazo,Njengoba nje nezinhlansi nakanjani zizophuma emlilweni.   Kodwa ukube benginguwe, bengiyophendukela kuNkulunkulu,Bengiyokwethula udaba lwami kuNkulunkulu,   KuLowo owenza izinto ezinkulu nezingaphenyeki,Izinto ezimangalisayo ezingenakubalwa. 10  Unisa imvula emhlabeniAthumele amanzi ezweni. 11  Umphakamisela phezulu ophansi,Amphakamisele phezulu odabukile lapho ezothola khona insindiso. 12  Ubhuntshisa amacebo abangamaqili,Ukuze umsebenzi wezandla zabo ungaphumeleli. 13  Ubamba abahlakaniphile ebuqilini babo, +Ukuze amacebo ezihlakaniphi abhuntshiswe. 14  Bazungezwe ubumnyama emini bebade,Bayaphumputha emini njengokungathi kusebusuku. 15  Usindisa abantu olimini lwabo olunjengenkemba,Asindise abampofu esandleni sonamandla, 16  Ukuze ophansi abe nethemba,Kodwa umlomo womuntu ongalungile uvaliwe. 17  Bheka! Uyajabula umuntu osolwa uNkulunkulu;Ngakho ungasenqabi isiyalo soMninimandla Onke! 18  Ngoba ubangela ubuhlungu, kodwa alibophe inxeba;Uyaphihliza, kodwa aphulukise ngezandla zakhe. 19  Uyokukhulula ezinhlekeleleni eziyisithupha,Ngisho neyesikhombisa ngeke ikulimaze. 20  Phakathi nendlala uyokukhulula ekufeni,Akukhulule nasemandleni enkemba empini. 21  Uyovikelwa emlonyeni okhuluma izinto ezimbi, +Ngeke uyesabe inhlekelele lapho ifika. 22  Uyoyihleka inhlekelele nokulamba,Futhi ngeke uzesabe izilwane zasendle zasemhlabeni. 23  Ngoba amatshe asendle ngeke akulimaze,*Nezilwane zasendle ziyoba nokuthula nawe. 24  Uyokwazi ukuthi itende lakho liphephile,*Futhi akukho lutho oluyobe lulahlekile lapho uhlola idlelo lakho. 25  Uyoba nezingane eziningi,Nenzalo yakho iyoba ningi njengezinto ezimila emhlabeni. 26  Uyobe usenamandla lapho uya ethuneni,Njengezithungo zokudla okusanhlamvu ezibuthwe ngenkathi yazo. 27  Bheka! Senze uphenyo ngalokhu futhi kunjalo nje. Kulalele ukwamukele.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ayoba nesivumelwano nawe.”
NgesiHebheru, “linokuthula.”