uJobe 40:1-24

  • Eminye imibuzo evela kuJehova (1-24)

    • UJobe uyavuma ukuthi akanalutho azolusho (3-5)

    • “Uyobungabaza yini ubulungisa bami?” (8)

    • UNkulunkulu uchaza amandla kaBhehemoti (15-24)

40  UJehova waqhubeka nokuphendula uJobe wathi:   “Ingabe umuntu kufanele athole amaphutha kuMninimandla Onke futhi alwe naye? + Lowo ofuna ukusola uNkulunkulu makaphendule.” +   UJobe waphendula uJehova wathi:   “Bheka! Ngiyinto engelutho. + Ngingakuphendula ngithini? Ngibeka isandla sami emlonyeni wami. +   Ngikhulumile kanye, ngisho nakabili, kodwa ngeke ngisaphendula;Ngeke ngisasho lutho.”   UJehova wabe esemphendula uJobe esivunguvungwini wathi: +   “Ngicela uzilungiselele* njengendoda;Mina ngizokubuza, wena ungichazele. +   Uyobungabaza* yini ubulungisa bami? Uyongigxeka yini ukuze wena ube olungile? +   Ingabe unengalo enamandla njengekaNkulunkulu weqiniso, +Noma ingabe izwi lakho lingaduma* njengelakhe? + 10  Ngicela ubonise udumo lwakho nokuthi unamandla kangakanani;Bonisa isithunzi sakho nobukhulu bakho. 11  Dedela intukuthelo yakho evuthayo;Buka wonke umuntu ozikhukhumezayo, umehlise. 12  Buka wonke umuntu ozikhukhumezayo, umthobise,Unyathele ababi lapho bemi khona. 13  Bafihle bonke othulini;Babophe endaweni efihlekile, 14  Khona-ke, ngisho nami ngiyokuqaphela*Ukuze isandla sakho sokudla sikusindise. 15  Nangu uBhehemoti* engimenzile njengoba nje nawe ngikwenzile. Udla utshani njengenkunzi. 16  Buka amandla asezinqulwini zakheNamandla asemisipheni yesisu sakhe! 17  Uqinisa umsila wakhe ube njengomsedari;Imisipha yamathanga akhe iphothene. 18  Amathambo akhe enziwe ngethusi;Imilenze yakhe yenziwe ngensimbi. 19  Usekuqaleni* kwemisebenzi kaNkulunkulu;UMenzi wakhe kuphela ongambulala ngenkemba. 20  Ngoba izintaba zimkhiqizela ukudla, Lapho kudlala khona zonke izilwane zasendle. 21  Ulala ngaphansi kwezihlahla zentebe,Emthunzini womhlanga omila exhaphozini. 22  Izihlahla zentebe zimenzela umthunzi,Nezihlahla zobhabhulini besigodi* ziyamzungeza. 23  Uma umfula ugubha ngamandla, akesabi. Unesibindi, ngisho noma iJordani + limshaya ngamandla. 24  Ukhona yini ongambamba ebhekile,Noma abhoboze ikhala lakhe ngehhuku?

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ubophe izinkalo zakho.”
Noma, “Uyobenza bube yize.”
Noma, “lingazwakala njengokuduma kwezulu.”
Noma, “ngiyokuncoma.”
Cishe kushiwo imvubu.
NgesiHebheru, “Uwukuqala.”
Noma, “bomhosha.”