uJobe 4:1-21

  • Inkulumo yokuqala ka-Elifazi (1-21)

    • Uhlekisa ngobuqotho bukaJobe (7, 8)

    • Ukhuluma ngomyalezo womoya (12-17)

    • ‘UNkulunkulu akazethembi izinceku zakhe’ (18)

4  U-Elifazi + umThemani waphendula wathi:   “Uma umuntu ezama ukukhuluma nawe, ingabe wena uzophelelwa isineke? Ngoba ubani ongazibamba angakhulumi?   Yiqiniso, usulungise abaningi,Futhi wawuvame ukuqinisa izandla ezibuthakathaka.   Amazwi akho ayevusa noma ubani okhubekayo,Futhi wawuqinisa namadolo alabo abase bephelelwa amandla.   Kodwa manje sekwenzeke kuwe, awusazi ukuthi wenzeni;*Kuthinta wena uqobo, manje usukhathazekile.   Ukuhlonipha kwakho uNkulunkulu akukuniki yini ithemba? Ubuqotho bakho + abukuniki yini ithemba?   Siza ukhumbule: Yimuphi umuntu omsulwa owake washabalala? Kunini lapho oqotho ake abhujiswa khona?   Engikubonile ukuthi labo abahlwanyela* okulimazayoNalabo abahlwanyela izinkathazo bayovuna kona futhi.   Ngokuphefumula kukaNkulunkulu bayashabalala,Nangokuvutha kwentukuthelo yakhe bayaphela. 10  Ibhubesi liyabhonga, nebhubesi eliselincane liyagwavuma,Kodwa ngisho namazinyo amabhubesi anamandla* aphukile. 11  Ibhubesi liyashabalala ngokungabi bikho kwenyamazane,Namawundlu ebhubesi ahlakazekile. 12  Manje izwi lalethwa kimi ngasese,Ukunyenyezwa* kwalo kwafika endlebeni yami. 13  Emicabangweni engincisha ubuthongo engifikela emibonweni yasebusuku,Lapho abantu behlelwa ubuthongo obukhulu, 14  Ngafikelwa ukuthuthumela okukhulu,Kwagcwalisa wonke amathambo ami ngengebhe.* 15  Kwadlula umoya ebusweni bami;Kwasiphuzela uboya. 16  Wama wanganyakaza,Kodwa angizange ngibone ukuthi wawubukeka kanjani. Kwakunesithunzi phambi kwamehlo ami;Kwathuleka, ngabe sengizwa izwi: 17  ‘Umuntu ofayo angaba yini olunge ngaphezu kukaNkulunkulu? Indoda ingaba yini ehlanzeke ngaphezu koMenzi wayo?’ 18  Lalela! Akazethembi izinceku zakhe,Nasezingelosini* zakhe ubona amaphutha. 19  Kangakanani-ke ngalabo abahlala ezindlini zobumba,Abasisekelo sabo sisothulini, +Abachobozeka kalula njengenundu!* 20  Bachotshozwa babe izicucu kusukela ekuseni kuze kuhlwe;Bashabalala unomphela futhi akekho nobonayo. 21  Abafani yini netende elikhishwe intambo yalo? Bafa bengahlakaniphile.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “usuphele amandla.”
Noma, “abaceba.”
Noma, “amabhubesi asemancane anomhlwenga.”
Ukuhlebela umuntu endlebeni.
Noma, “ngokwesaba.”
Noma, “Nasezithunyweni.”
Inundu eyayitholakala kwa-Israyeli; kwakuyisinambuzane esinezimpaphe ezine njengovemvane; esigabeni sayo sokuqala ngaphambi kokuba ibe namaphiko, idla izingubo.