uJobe 36:1-33

 • U-Elihu ubabaza ubukhulu bukaNkulunkulu obungaphenyeki (1-33)

  • Abalalelayo bayachuma; abangamesabi uNkulunkulu bayalahlwa (11-13)

  • ‘Ukhona yini umfundisi onjengoNkulunkulu?’ (22)

  • UJobe kufanele adumise uNkulunkulu (24)

  • “UNkulunkulu mkhulu kunalokho esingase sikwazi” (26)

  • UNkulunkulu ulawula imvula nombani (27-33)

36  U-Elihu waqhubeka wathi:   “Ngibekezelele isikhashana njengoba ngisachaza,Ngoba ngisenawo amazwi okukhulumela uNkulunkulu.   Ngizogeqa amagula ngengikwaziyo,Futhi ngizothi uMenzi wami ulungile. +   Ngempela amazwi ami awawona amanga;Lowo onolwazi oluphelele + ulapha phambi kwakho.   Impela, uNkulunkulu unamandla + futhi akalahli muntu;Unamandla amakhulu okuqonda.*   Ngeke akulonde ukuphila kwababi, +Kodwa ubenzela ubulungisa abahluphekile. +   Akawasusi amehlo akhe kwabalungile; +Ubahlalisa namakhosi* esihlalweni sobukhosi, + futhi baphakanyiswa kuze kube phakade.   Kodwa uma beboshwe ngamaketanga,Beboshwe ngezindophi zokuhlupheka,   Ubembulela abakwenzile,Izeqo zabo ezibangelwe ukuqhosha kwabo. 10  Uvula izindlebe zabo ukuze zizwe ukulungiswa,Abatshele ukuba bafulathele okubi. + 11  Uma bemlalela futhi bemkhonza,Bayochuma ekuphileni kwabo,Iminyaka yabo iyoba mnandi. + 12  Kodwa uma bengalaleli, bayobulawa ngenkemba, *+Bafe bengenalwazi. 13  Abangamesabi uNkulunkulu* ezinhliziyweni zabo bayofukamela inzondo. Abalukhaleli usizo ngisho noma ebabopha. 14  Bafa besebancane, +Bechitha* ukuphila kwabo nezifebe zesilisa zasethempelini. + 15  Kodwa uNkulunkulu ukhipha abahluphekile ekuhluphekeni kwabo;Uvula izindlebe zabo lapho becindezelwa ukuze bamuzwe. 16  Uyakukhulula ekuququdweni usizi, +Akubeke endaweni enkulu, engenamingcele, +Akududuze ngokudla okunomsoco etafuleni lakho. + 17  Ngemva kwalokho uyogculiseka ngokwahlulelwa kwababi, +Lapho kukhishwa isahlulelo futhi kwenziwa ubulungisa. 18  Kodwa qaphela ukuba ulaka lungakuholeli ekubeni nonya, *+Ungasivumeli isifumbathiso esikhulu sikudukise. 19  Ingabe ukukhalela kwakho usizoNoma ukuzikhandla kwakho kuyokukhulula osizini? + 20  Ungabulangazeleli ubusuku,Lapho abantu benyamalala ezindaweni zabo. 21  Qaphela ukuba ungaphendukeli ekwenzeni okubiUkhethe ukwenza okubi esikhundleni senhlupheko. + 22  Bheka! UNkulunkulu uphakanyisiwe ngenxa yamandla akhe;Ukhona yini umfundisi onjengaye? 23  Ubani oqondise* indlela yakhe +Noma othe kuye, ‘Lokhu okwenzile akulungile’? + 24  Ungakukhohlwa ukubabaza umsebenzi wakhe, +Abantu abahlabelele ngawo. + 25  Sonke isintu siwubonile,Umuntu ofayo uwubukela kude. 26  Ngempela, uNkulunkulu mkhulu kunalokho esingase sikwazi; +Iminyaka yakhe ayinakubalwa. *+ 27  Udonsa amathonsi amanzi awakhuphule; +Inkungu iyancibilika yakhe imvula; 28  Amafu abe eseyehlisela phansi; +Ayenze ine phezu kwesintu. 29  Ukhona yini ongaqonda ukwendlaleka kwamafu,Ukuduma okuvela etendeni* lakhe? + 30  Buka indlela awusabalalisa ngayo umbani* wakhe + phezu kwalo,Amboze ukujula kolwandle. 31  Usekela izizwe ngalezi zinto;Uzinika ukudla okuningi. + 32  Umbani uwumboza ngezandla zakhe,Awuqondise esisulwini sawo. + 33  Ukuduma kumemezela ukuba khona kwakhe,Ngisho nemfuyo isitshela ukuthi ubani* ozayo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “enhliziyo.”
Noma kungaba, “Uhlalisa amakhosi.”
Noma, “ngesikhali (ngomcibisholo).”
Noma, “Abayizihlubuki.”
Noma kungaba, “Bephothula.”
Noma, “ekushayeni izandla unamagqubu.”
Noma kungaba, “ogxeke; omenze walandisa ngayo.”
Noma, “ayiphenyeki.”
NgesiHebheru, “edokodweni.”
NgesiHebheru, “ukukhanya.”
Noma kungaba, “yini.”