uJobe 33:1-33

  • U-Elihu usola uJobe ngokuzibona elungile (1-33)

    • Kutholakala isihlengo (24)

    • Buyela ezinsukwini zobungqabavu bobusha bakho (25)

33  “Kodwa manje Jobe, ngicela uzwe amazwi ami;Lalela konke engikushoyo.   Ngicela ubheke! Kumelwe ngiwuvule umlomo wami;Ulimi* lwami kumelwe lukhulume.   Amazwi ami amemezela ubuqotho benhliziyo yami, +Izindebe zami zikusho ngobuqotho lokho engikwaziyo.   Umoya kaNkulunkulu ungenzile, +Nokuphefumula koMninimandla Onke kungenze ngaphila. +   Uma ukwazi, ngiphendule;Yethula udaba lwakho phambi kwami; kulungele ukuziphendulela.   Bheka! Ngiyafana nje nawe kuNkulunkulu weqiniso;Nami ngabunjwa ngobumba. +   Ngakho akukho lutho olwesabisayo kimi okufanele lukwethuse,Akukho lutho olucindezelayo oluvela kimi okufanele lukukhungathekise.   Kodwa uthe ezindlebeni zami,Yebo, bengilokhu ngikuzwa usho la mazwi,   ‘Ngimsulwa, anginaseqo; +Ngihlanzekile, anginasiphambeko. + 10  Kodwa uNkulunkulu uyazithola izizathu zokumelana nami;Ungibheka njengesitha sakhe. + 11  Ufaka izinyawo zami kozankosi;*Ucubungula zonke izindlela zami.’ + 12  Kodwa awukhulumi iqiniso uma usho lokho, ngakho ngizokuphendula: UNkulunkulu mkhulu kakhulu kunomuntu ofayo. + 13  Kungani ukhala ngaye? + Yingoba engazange awaphendule wonke amazwi akho? + 14  Ngoba uNkulunkulu ukhuluma kaningi,Kodwa akekho onakayo, 15  Lokhu ukwenza ephusheni, embonweni wasebusuku, +Lapho ubuthongo obukhulu behlela abantuNgesikhathi belele emibhedeni yabo. 16  Ube esevula izindlebe zabo, +Agxilise imiyalo yakhe kubo, 17  Ukuze anqande umuntu ekwenzeni okubi, +Futhi avikele umuntu ekunqotshweni ukuqhosha. + 18  UNkulunkulu usindisa umphefumulo* wakhe egodini, *+Nokuphila kwakhe ekubulaweni inkemba.* 19  Umuntu angafunda okuthile lapho elele embhedeni wakhe ezwa izinhlungu,Nangobuhlungu obungapheli bamathambo akhe, 20  Kangangokuthi uyasenyanya* isinkwa,Wenqaba ngisho nokudla okumnandi. + 21  Inyama yakhe iyawohloka ingabe isabonakala,Namathambo akhe abefihlekile manje asehleli obala.* 22  Umphefumulo* wakhe usondela egodini;*Nokuphila kwakhe kulabo ababulalayo. 23  Uma eba nesithunywa,*Umkhulumeli oyedwa kwabayinkulungwane,Ukuba atshele umuntu ukuthi buyini ubuqotho, 24  Khona-ke uNkulunkulu umbonisa umusa, athi: ‘Msindise ukuze angehleli egodini! *+ Ngithole isihlengo! + 25  Inyama yakhe mayibe ntsha* kunasebusheni; +Makabuyele ezinsukwini zobungqabavu bobusha bakhe.’ + 26  Uyoncenga uNkulunkulu, + yena oyomamukela,Abone ubuso baKhe ngokumemeza kwenjabulo,UNkulunkulu uyobuyisela ukulunga kwaKhe kumuntu ofayo. 27  Lowo muntu uyomemezela* kubantu athi,‘Ngonile, + ngahlanekezela okulungile,Kodwa angikutholanga obekungifanele.* 28  Uwukhululile umphefumulo* wami ukuba ungayi egodini, *+Nokuphila kwami kuyokubona ukukhanya.’ 29  Ngempela, uNkulunkulu uyazenza zonke lezi zinto,Azenze kaningi, ezenzela umuntu, 30  Ukuze ambuyise egodini,*Ukuze akhanyiselwe ngokukhanya kokuphila. + 31  Lalela Jobe! Ngilalele! Thula, mina ngizoqhubeka ngikhuluma. 32  Uma kukhona ofuna ukukusho, ngiphendule. Khuluma, ngoba ngifuna ukuveza ukuthi ulungile. 33  Uma kungekho ofuna ukukusho, kufanele ungilalele;Thula, ngizokufundisa ukuhlakanipha.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Ulimi kanye nolwanga.”
Noma, “ezingongolweni.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “isikhali (umcibisholo).”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “ukuphila.”
NgesiHebheru, “ukuphila kwakhe kuyasenyanya.”
Noma, “aseyabonakala.”
Noma, “Ukuphila.”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “nengelosi.”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “nempilo.”
NgesiHebheru, “uyocula.”
Noma kungaba, “Futhi akungizuzisanga.”
Noma, “ukuphila.”
Noma, “ethuneni.”
Noma, “ethuneni.”