uJobe 32:1-22

  • U-Elihu osemncane uqala ukuphawula (1-22)

    • Uthukuthelele uJobe nabangane bakaJobe (2, 3)

    • Ulinde ngenhlonipho ngaphambi kokuba akhulume (6, 7)

    • Iminyaka nje iyodwa ayimenzi umuntu ahlakaniphe (9)

    • U-Elihu ulangazelela ukukhuluma (18-20)

32  Ngakho la madoda amathathu ayeka ukuzama ukuphendula uJobe, ngoba wayeqiniseka ngokuthi ulungile. *+  Kodwa u-Elihu indodana kaBharakeli umBuzi + womndeni kaRamu wayethukuthele kakhulu. Intukuthelo yakhe yamvuthela uJobe ngokuzama ukuzibonakalisa elungile kunokuba athi nguNkulunkulu olungile. +  Wayebathukuthelele kakhulu nabangane bakaJobe abathathu ngoba bahluleka ukuthola impendulo kodwa bathi uNkulunkulu mubi. +  U-Elihu wayelokhu elinde ukuphendula uJobe, ngoba babebadala kunaye. +  Lapho u-Elihu ebona ukuthi la madoda amathathu ayengenayo impendulo, wathukuthela nakakhulu.  Ngakho u-Elihu indodana kaBharakeli umBuzi waqala ukukhuluma, wathi: “Mina ngimncane,*Nina madoda nibadala. + Ngenxa yalokho nginihloniphile ngazibamba, +Futhi angizange ngilokothe nginitshele engikwaziyo.   Ngacabanga, ‘Abantu abadala* mabakhulume,Labo abanesikhathi eside bephila mabenze ukuhlakanipha kwaziwe.’   Kodwa ngumoya okubantu,Ukuphefumula koMninimandla Onke, okubanika ukuqonda. +   Iminyaka nje iyodwa ayimenzi* umuntu ahlakaniphe,Futhi akubona abantu abadala kuphela abaqonda ukuthi yini elungile. + 10  Ngakho ngithi, ‘Ngilaleleni,Ngizonitshela engikwaziyo.’ 11  Bhekani! Ngiwalindile amazwi enu;Bengilokhu ngikulalele ebenikusho, +Njengoba benifuna izinto enizozisho. + 12  Nginilalelisisile,Kodwa akekho kini okwazile ukuveza ukuthi uJobe usephutheni*Noma okwazile ukumphendula. 13  Ngakho ningasho ukuthi, ‘Sikutholile ukuhlakanipha;NguNkulunkulu omsolayo, akuyena umuntu.’ 14  Akazange amelane nami ngamazwi,Ngakho ngeke ngimphendule ngamazwi enu. 15  Sebephele amandla, abasenazo izimpendulo;Sebephelelwe amagama. 16  Ngilindile, kodwa abasaqhubeki nokukhuluma;Bamile nje, abanampendulo. 17  Ngakho nami ngizophendula;Nami ngizokusho engikwaziyo, 18  Ngoba ngigcwele amazwi;Umoya ongaphakathi kimi uyangiphoqa. 19  Ingaphakathi lami lifana newayini elisesigujini esivalwe ngci,Njengesigubhu* esisha sewayini esesizoqhuma. + 20  Mangikhulume ukuze ngikhululeke! Ngizovula izindebe zami ngiphendule. 21  Ngeke ngiphathe abanye ngendlela ebonisa ukukhetha; + Futhi ngeke ngikhohlise muntu,* 22  Ngoba angazi ukuthi umuntu ukhohliswa kanjani;Ukube bengazi, uMenzi wami ubeyongibhubhisa ngokushesha.

Imibhalo yaphansi

Noma, “wayelungile emehlweni akhe.”
NgesiHebheru, “ngimncane ngezinsuku.”
NgesiHebheru, “Izinsuku.”
Noma, “Izinsuku eziningi nje zizodwa azimenzi.”
Noma, “ukusola uJobe.”
Lesi sigubhu sasenziwe ngesikhumba.
Noma, “nginike muntu isiqu sokumhlonipha.”