uJobe 28:1-28

  • UJobe uqhathanisa ingcebo yomhlaba nokuhlakanipha (1-28)

    • Imisebenzi yomuntu yasemayini (1-11)

    • Ukuhlakanipha kuwedlula kude amapharele (18)

    • Ukwesaba uJehova kuwukuhlakanipha kwangempela (28)

28  “Kukhona indawo yokumba isilivaNendawo yegolide abalicwengayo; +   Insimbi ithathwa emhlabathini,Nethusi lincibilikiswa* emadwaleni. +   Umuntu ukhanyisa endaweni emnyama;Uya endaweni emnyama bhuqe,Eyofuna amatshe ayigugu.   Umba umgodi kude nalapho kuhlala khona abantu,Ezindaweni ezilibalekile, kude nalapho kuhamba khona abantu;Abanye bayehla balenge ngezintambo ezibabambile.   Ukudla kumila phezu komhlaba;Kodwa ngaphansi kwawo izinto zonakele njengokungathi zoniwe umlilo.*   Laphaya ematsheni kunesafire,Uthuli lona lunegolide.   Akukho nyoni edla inyama eyazi indlela eya khona;Neso likanhloyile aliyibonanga.   Azikho izilo ezinkulu ezihambe kuyo;Iwundlu lebhubesi alizange lihambe kuyo.   Umuntu ushaya idwala eliqinile* ngesandla sakhe;Agumbuqele izintaba ezisusa ezisekelweni zazo. 10  Uvula imisele yamanzi + emadwaleni;Amehlo akhe abona zonke izinto eziyigugu. 11  Uvimba izizalo zemifula,Obekufihlekile akulethe ekukhanyeni. 12  Kodwa ukuhlakanipha—kungatholakalaphi, +Ukuphi umthombo wokuqonda? + 13  Akekho umuntu oqaphela ukubaluleka kwako, +Akunakutholakala ezweni labaphilayo. 14  Amanzi ajulile athi, ‘Akukho kimi!’ Ulwandle nalo luthi, ‘Akukho kimi!’ + 15  Ngeke kuthengwe ngegolide elingaxutshiwe;Futhi isiliva ngeke likalwe bese lishintshaniswa nako. + 16  Ngeke kuthengwe ngegolide lase-Ofiri +Noma nge-onikisi eliyivelakancane nangesafire. 17  Igolide nengilazi ngeke kuqhathaniswe nako;Noma kwenanwe ngesitsha segolide elimsulwa. *+ 18  Ikhorali nekristalu ngeke kukhulunywe nakukhulunywa ngako, +Ngoba isikhwama esigcwele ukuhlakanipha sibiza ukwedlula esigcwele amapharele. 19  Itopazi + laseKushe ngeke liqhathaniswe nako;Ngeke kuthengwe ngisho nangegolide elingaxutshiwe. 20  Kodwa ukuhlakanipha kuvelaphi,Ukuphi umthombo wokuqonda? + 21  Kufihliwe emehlweni azo zonke izinto eziphilayo, +Kwafihlelwa nezinyoni zamazulu. 22  Ukubhubha nokufa kuthi,‘Izindlebe zethu zizwe umbiko kuphela ngako.’ 23  UNkulunkulu uyayiqonda indlela yokukuthola;Uyena kuphela owazi lapho kuhlala khona, + 24  Ngoba ubheka emaphethelweni omhlaba,Abone yonke into engaphansi kwamazulu. + 25  Lapho enika umoya amandla, *+Ekala namanzi, + 26  Lapho enquma ukuthi imvula ina nini +Nokuthi amafu esiphepho esinokuduma azohamba kuphi, + 27  Wabona ukuhlakanipha wakuchaza;Wakwenza kwaba khona wayesekuhlola. 28  Wabe esethi kumuntu: ‘Bheka! Ukwesaba uJehova kuwukuhlakanipha, +Nokubalekela okubi kuwukuqonda.’” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “lithululwa livela.”
Ngokusobala kubhekiselwa emisebenzini yasezimayini.
Noma, “insengetsha.”
Noma, “elicwengiwe.”
NgesiHebheru, “isisindo.”