uJobe 24:1-25

  • Impendulo kaJobe iyaqhubeka (1-25)

    • ‘Kungani uNkulunkulu engalubeki usuku lwakhe lokwahlulela?’ (1)

    • Uthi uNkulunkulu uvumela ububi (12)

    • Izoni ziyabuthanda ubumnyama (13-17)

24  “Kungani uMninimandla Onke engalubeki usuku lwakhe lokwahlulela? + Kungani labo abamaziyo bengaluboni lolo suku?   Abantu bagudluza izimpawu zemingcele; +Bantshontsha imihlambi bayiyise emadlelweni abo.   Baxosha imbongolo yezintandaneBathathe inkunzi yomfelokazi ibe isibambiso. +   Ababavumeli abampofu ngisho nokuba bahambe emgwaqweni;Abahluphekile kumelwe babacashele. +   Abampofu bakufunisa okwezimbongolo zasendle ukudla; +Bafunela izingane zabo ukudla ogwadule.   Kumelwe bavune ensimini yomunye umuntu*Bakhothoze ensimini yamagilebhisi yomubi.   Ebusuku bahamba nqunu bengagqokile; +Abanazo izingubo zamakhaza.   Bamatiswa imvula yasezintabeni;Bazisitha emadwaleni ngenxa yokuthi abanayo indawo yokukhosela.   Ingane engenababa bayihlwitha ebeleni likanina; +Izingubo zabahluphekayo ziyathathwa zibe isibambiso, + 10  Bephoqwa ukuba bahambe nqunu bengagqokile,Futhi belambile, bebe bethwele izikhwebu zokudla okusanhlamvu. 11  Bafukuza emagqumeni anezindonga zamatshe kushisa ilanga;*Bagxoba amagilebhisi ezikhamweni zewayini, kodwa bahlala bomile. + 12  Abafayo balokhu bebubula edolobheni;Abalimele kakhulu bakhalela usizo, +Kodwa uNkulunkulu akakubheki njengento engafanele lokho.* 13  Kukhona labo abamelene nokukhanya; +Abaziqapheli izindlela zako,Futhi abazilandeli izindlela zako. 14  Umbulali uyavuka ekuntweleni kokusa;Abulale ongakwazi ukuzivikela nohluphekile, +Kuyilapho ebusuku entshontsha izinto zabantu. 15  Iso lesiphingi lilinda ukuhwalala, +Sithi, ‘Akekho ozongibona!’ + Futhi sizifihla ubuso. 16  Ebumnyameni bagqekeza* izindlu zabantu;Emini bazivalela endlini. Abakwazi ukukhanya. + 17  Ngoba ukusa kuyafana nobumnyama obukhulu kubo;Bajwayelene nezinto ezesabisayo zobumnyama obukhulu. 18  Kodwa amanzi abakhukhula ngokushesha.* Indawo yabo iyoqalekiswa. + Ngeke babuyele emasimini abo amagilebhisi. 19  Njengoba nje isomiso nokushisa kuhwamula amanzi eqhwa elincibilikile,IThuna* nalo lithatha labo abonile! + 20  Unina uyomkhohlwa; impethu iyomudla. Ngeke aphinde akhunjulwe. + Ukungalungi kuyonqunywa njengesihlahla. 21  Uxhaphaza owesifazane oyinyumba,Aphathe kabi umfelokazi. 22  UNkulunkulu uyosebenzisa amandla akhe ukuze aqede abanamandla;Nakuba bengase bavuke, abaqiniseki ngokuthi bazophila yini. 23  UNkulunkulu ubenza bazethembe futhi balondeke, +Kodwa amehlo akhe abona konke abakwenzayo. *+ 24  Baphakanyisiwe okwesikhashana, ngemva kwalokho abasekho. + Behlisiwe, + baqoqwa ndawonye njengawo wonke umuntu;Banquntulwa njengesihloko sesikhwebu sokudla okusanhlamvu. 25  Manje ubani ongathi ngiqamba amangaNoma angiphikise?”

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “bavune ifolishi ensimini.”
Noma kungaba, “Bagxoba iminqumo emagqumeni anezindonga zamatshe.”
Noma kungaba, “uNkulunkulu akabeki muntu icala lokubi.”
NgesiHebheru, “bamba.”
NgesiHebheru, “Unejubane emanzini.”
Noma, “IShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “izindlela zabo.”