uJobe 20:1-29

  • Inkulumo yesibili kaSofari (1-29)

    • Uzizwa ehlazwe uJobe (2, 3)

    • Uthi uJobe mubi (5)

    • Uthi uJobe uyakujabulela ukona (12, 13)

20  USofari + umNahama waphendula wathi:   “Yingakho imicabango ekhathazayo ingiphoqa ukuba ngiphenduleNgenxa yokuthi ngikhathazekile.   Ngisolwe ngendlela engihlazisayo;Ukuqonda kwami kungiphoqa ukuba ngiphendule.   Kumelwe ukuba nakanjani ubulokhu ukwazi lokhu,Ngoba bekulokhu kunjalo kusukela umuntu* abekwa emhlabeni, +   Ukuthi injabulo yababi imfushaneNokujabula komuntu ongamkhonzi uNkulunkulu* kungokomzuzwana. +   Nakuba ubukhulu bakhe benyukela ezulwiniNekhanda lakhe lifinyelela emafwini,   Uyoshabalala phakade njengendle yakhe;Labo ababejwayele ukumbona bayothi, ‘Uphi?’   Uyohamba ngokushesha njengephupho, ngeke bamthole;Uyoxoshwa njengombono wasebusuku.   Iso elake lambona ngeke liphinde limbone,Nendawo yakhe ngeke iphinde imbone. + 10  Izingane zakhe ziyofuna umusa kwabahluphekayo,Nezandla zakhe ziyobuyisela ingcebo ayeyithathe kwabanye. + 11  Amathambo akhe abegcwele ubungqabavu bobusha,Kodwa buyolala naye othulini nje. 12  Uma okubi kunambitheka kamnandi emlonyeni wakhe,Uma ekufihla ngaphansi kolimi lwakhe, 13  Uma ekuthokozela futhi engakudedeli,Kodwa eqhubeka ekugcine emlonyeni wakhe, 14  Ukudla kwakhe kuyoshintsha kube muncu esiswini;Kuyoba njengoshevu* wezimfezi ngaphakathi kuye. 15  Uwugwinyile umcebo, kodwa uyowuhlanza;UNkulunkulu uyowukhipha wonke esiswini sakhe. 16  Uyomunca isihlungu sezimfezi;Uyobulawa amazinyo* enyoka enesihlungu. 17  Akasoze ayibona imifudlana yamanzi,Imifudlana yoju nebhotela. 18  Uyobuyisela impahla yakhe engazange ayisebenzise;Ngeke awujabulele umcebo ovela ekuhwebeni kwakhe. + 19  Ngoba uchoboze futhi walahla abampofu;Udle indlu angazange ayakhe. 20  Kodwa ngeke abe nakho ukuthula;Umcebo wakhe ngeke umsize aphunyuke. 21  Akukho lutho olusele angalushwabadela;Yingakho engeke achume phakade. 22  Lapho esenengcebo eningi, ukukhathazeka kuyomfica;Uyokwehlelwa izinto ezimbi ngapha nangapha. 23  Njengoba egcwalisa isisu sakhe,UNkulunkulu uyothumela intukuthelo yakhe evuthayo phezu kwakhe,Izinto ezimbi ziyokwehlela kuye njengemvula. 24  Lapho ebalekela izikhali zensimbi,Imicibisholo ephuma emnsalweni wethusi iyomhlaba. 25  Ukhipha umcibisholo emhlane wakhe,Isikhali esibenyezelayo emathunjini* akhe,Afikelwe ukwesaba. + 26  Ingcebo yakhe ilindelwe ubumnyama obukhulu;Umlilo ongavuthelwanga muntu uyomudla umqede;Inhlekelele iyokwehlela noma ubani osinde etendeni lakhe. 27  Izulu liyosembula isiphambeko sakhe;Umhlaba uyomelana naye. 28  Isikhukhula siyokhukhula indlu yakhe;Kuyoba nesikhukhula esinamandla ngosuku lwentukuthelo kaNkulunkulu.* 29  Lesi isabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu,Ifa uNkulunkulu amnqumele lona.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “isintu; u-Adamu.”
Noma, “kwesihlubuki.”
Noma, “njengenyongo.”
NgesiHebheru, “ulimi.”
NgesiHebheru, “enyongweni.”
NgesiHebheru, “yakhe.”