uJobe 18:1-21

  • Inkulumo yesibili kaBhilidadi (1-21)

    • Uveza okwehlela izoni (5-20)

    • Uthi uJobe akamazi uNkulunkulu (21)

18  UBhilidadi + umShuhi waphendula wathi:   “Kuyoze kube nini nikhuluma* lezo zinto? Bonisani ukuqonda ukuze sikwazi ukukhuluma.   Kungani nisibheka njengezilwane +Futhi nisibheka njengeziphukuphuku?*   Ngisho noma ungazidephuna ube izicucu ngenxa yentukuthelo yakho,Ingabe umhlaba uyoshiywa ngenxa yakho,Noma ingabe idwala liyogudluka endaweni yalo?   Impela, ukukhanya komubi kuyocima,Nelangabi lomlilo wakhe ngeke likhanye. +   Ukukhanya okusetendeni lakhe nakanjani kuyofiphala,Nesibani esimkhanyiselayo siyocima.   Amagxathu akhe obungqabavu ayathothana,Neseluleko sakhe siyomwisa. +   Ngoba izinyawo zakhe ziyomholela enethini,*Uphokophele ekubanjweni inethi.   Isicupho siyombamba ngesithende;Ugibe luyombamba. + 10  Intambo acushwe ngayo ifihlwe emhlabathini,Isicupho sisendleleni yakhe. 11  Izinto ezimethusayo zimqhamukela nxazonke, +Zisezithendeni zakhe. 12  Amandla akhe ayaphela,Nenhlekelele + iyomenza adiyazele.* 13  Isikhumba sakhe sidlekile;Isifo esibulala kunazo zonke* sidla izingalo nemilenze yakhe. 14  Ususwa etendeni lakhe eliphephile +Ayiswe enkosini yezinto ezesabisayo.* 15  Etendeni lakhe kuyohlala izihambi;*Umuzi wakhe uyoqothulwa ngomlilo. *+ 16  Izimpande zakhe ziyokoma ngaphansi kwakhe,Namagatsha akhe abune phezu kwakhe. 17  Ukukhunjulwa kwakhe kuyoshabalala emhlabeni,Negama lakhe ngeke laziwe* esitaladini. 18  Uyosuswa ekukhanyeni ayiswe ebumnyameni,Axoshwe ezweni elikhiqizayo. 19  Ngeke abe nanzalo nazizukulwane kubantu bakubo,Futhi ngeke abe namuntu osele endaweni ahlala kuyo.* 20  Lapho usuku lwakhe lufika, abantu baseNtshonalanga bayomangalaNabantu baseMpumalanga bayoshaqeka. 21  Yilokho okwenzeka ematendeni omenzi wobubiNasendaweni yomuntu ongazange amazi uNkulunkulu.”

Imibhalo yaphansi

Kungenzeka kubhekiselwa kuJobe nalabo abafana naye noma abazwelana naye.
Noma kungaba, “njengabangcolile.”
Noma, “esicuphweni.”
Noma, “axhuge.”
NgesiHebheru, “Izibulo lokufa.”
Noma, “ekufeni okunyantisayo.”
NgesiHebheru, “okungekona okwakhe.”
Noma, “ngesibabule esivuthayo.”
NgesiHebheru, “Ngeke abe nagama.”
Noma, “endaweni yakhe yokuhlala yesikhashana.”