uJobe 15:1-35

  • Inkulumo yesibili ka-Elifazi (1-35)

    • Uthi uJobe akamesabi uNkulunkulu (4)

    • Uthi uJobe uyagabadela (7-9)

    • ‘UNkulunkulu akanalo ukholo kwabangcwele bakhe’ (15)

    • ‘Umuntu ohluphekayo mubi’ (20-24)

15  U-Elifazi + umThemani waphendula wathi:   “Ingabe umuntu ohlakaniphile uyophendula ngamazwi angathi shu,*Noma ingabe uyogcwalisa isisu sakhe ngomoya wasempumalanga?   Ukusola ngamazwi nje akusizi ngalutho,Nokukhuluma nje akuzuzisi.   Ngoba wena udelela ukwesaba uNkulunkulu,Uvimba abanye ukuba bazindle ngoNkulunkulu.   Ngoba isiphambeko sakho sinquma lokho okushoyo,*Futhi ukhetha inkulumo yobuqili.   Ngumlomo wakho okulahlayo, akumina;Izindebe zakho yizona ezikulahlayo. +   Nguwe yini owaba umuntu wokuqala ukuzalwa,Noma ingabe wazalwa ngaphambi kwamagquma?   Uyayilalela yini inkulumo kaNkulunkulu eyimfihlo,Noma ingabe ukuhlakanipha ukugcina kuwe wedwa?   Yini oyaziyo esingayazi thina? + Yini oyiqondayo esingayiqondi thina? 10  Phakathi kwethu kukhona kokubili impunga nosemdala, +Amadoda amadala kakhulu kunoyihlo. 11  Ayanele yini induduzo kaNkulunkulu kuwe,Noma amazwi akhulunywa ngobumnene kuwe? 12  Kungani inhliziyo yakho ikukhukhumeza,Futhi kungani amehlo akho egcwele intukuthelo? 13  Ngoba wenza umoya wakho uvukele uNkulunkulu ngokwakhe,Futhi uvumela amazwi anjalo ukuba aphume emlonyeni wakho. 14  Uyini umuntu ofayo ukuba abe msulwa,Noma umuntu ozelwe owesifazane ukuba abe olungile? + 15  Bheka! Akanalo ukholo kwabangcwele bakhe,Ngisho namazulu awahlanzekile emehlweni akhe. + 16  Kangakanani-ke lapho umuntu engonengekayo futhi ekhohlakele, +Umuntu ophuza ukungalungi njengokungathi uphuza amanzi nje! 17  Ngizokutshela; ngilalele! Ngizokuxoxela engikubonile, 18  Lokho amadoda ahlakaniphile akulandisile kuvela koyise, +Izinto abangazange bazifihle. 19  Izwe lanikwa bona kuphela,Futhi akukho sihambi esadabula phakathi kwabo. 20  Umuntu omubi ubhekana nokuhlushwa zonke izinsuku zakhe,Phakathi nayo yonke iminyaka egcinelwe umashiqela. 21  Imisindo ethusayo isezindlebeni zakhe; +Phakathi nesikhathi sokuthula, abaphangi bayamthelekela. 22  Akakholwa ukuthi uyobubalekela ubumnyama; +Ugcinelwe inkemba. 23  Uyazulazula efuna ukudla*⁠—​kukuphi? Wazi kahle ukuthi usuku lobumnyama luseduze. 24  Ukucindezeleka nobuhlungu kulokhu kumesabisa kakhulu;Kumehlula njengenkosi elungele ukuhlasela. 25  Ngoba welula isandla sakhe simelane noNkulunkuluFuthi azame ukudelela* uMninimandla Onke; 26  Ngenkani uyaphuthuma ayomelana noNkulunkuluNgehawu lakhe eliwugqinsi; 27  Usibekela ubuso bakhe ngamafutha,Nezinkalo zakhe zikhuluphele; 28  Uhlala emadolobheni azobhujiswa,Ezindlini ezingeke zihlalwe muntu, Ezizoba inqwaba yamatshe. 29  Ngeke acebe, nomcebo wakhe ngeke wande,Nezinto zakhe ngeke zande ezweni. 30  Ngeke abubalekele ubumnyama;Ihlumela* lakhe liyokomiswa yilangabi,Uyopheshulwa umoya ophuma emlonyeni kaNkulunkulu. + 31  Akufanele aphambuke athembele ezintweni ezingasizi ngalutho,Ngoba umvuzo awutholayo ngeke ube nanzuzo; 32  Kuyokwenzeka ngaphambi kosuku lwakhe,Amagatsha akhe awasoze abe mahle. + 33  Uyoba njengesihlahla samagilebhisi esiwisa amagilebhisi angavuthiwe,Nanjengesihlahla somnqumo esiwisa izimbali zaso. 34  Ngoba umhlangano wabangamesabi uNkulunkulu* awunazithelo, +Futhi umlilo uyoqothula amatende okufumbathisa. 35  Bakhulelwa inkathazo, bazale okubi,Isibeletho sabo sikhipha inkohliso.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngolwazi oluwumoya.”
Noma, “isiphambeko sakho siqeqesha umlomo wakho.”
NgesiHebheru, “isinkwa.”
Noma, “ukuzibonisa enamandla ngaphezu.”
Okuwukuthi, noma yiliphi ithemba lokuphinde asimame.
Noma, “wezihlubuki.”