UJeremiya 45:1-5

  • Umyalezo kaJehova oya kuBharuki (1-5)

45  Leli yizwi uJeremiya umprofethi alikhuluma kuBharuki + indodana kaNeriya lapho ebhala encwadini la mazwi ayewatshelwa uJeremiya + ngonyaka wesine kaJehoyakimi + indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda:  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo kuwe Bharuki,  ‘Wena uthe: “Maye kimi, ngoba uJehova unezele usizi ebuhlungwini bami! Ngikhathele ukukhala, angikutholi ukuphumula.” ’  “Kufanele uthi kuye, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Bheka! Engikwakhile ngiyakubhidliza, engikutshalile ngiyakusiphula—kulo lonke izwe. +  Kodwa wena uzifunela* izinto ezinkulu. Yeka ukuzifuna.” ’ “ ‘Ngoba ngizoletha inhlekelele kubo bonke abantu,’ + kusho uJehova, ‘nomaphi lapho ungase uye khona ngiyolondoloza ukuphila kwakho.’ ” *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “unethemba lokuthola.”
Noma, “ngiyokunika ukuphila kwakho kube yimpango.”