Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Incwadi KaJakobe

Izahluko

1 2 3 4 5

Okuphakathi

 • 1

  • Ukubingelela (1)

  • Ukukhuthazela kuletha injabulo (2-15)

   • Ukholo oluvivinyiwe (3)

   • Qhubekani nicela ngokholo (5-8)

   • Isifiso siholela esonweni nasekufeni (14, 15)

  • Zonke izipho ezinhle zivela phezulu (16-18)

  • Ukuba abezwayo nabenzi bezwi (19-25)

   • Umuntu ozibuka esibukweni (23, 24)

  • Ukukhulekela okuhlanzekile nokungangcolile (26, 27)

 • 2

  • Ukukhetha, isono (1-13)

   • Uthando, umthetho wobukhosi (8)

  • Ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile (14-26)

   • Amademoni ayakholwa athuthumele (19)

   • U-Abrahama ubizwa ngokuthi umngane kaJehova (23)

 • 3

  • Ukulawula ulimi (1-12)

   • Ababaningi okufanele babe ngabafundisi (1)

  • Ukuhlakanipha okuvela phezulu (13-18)

 • 4

  • Ungabi umngane wezwe (1-12)

   • Melanani noDeveli (7)

   • Sondelani kuNkulunkulu (8)

  • Isexwayiso ngokuqhosha (13-17)

   • “Uma uJehova ethanda” (15)

 • 5

  • Kuxwayiswa izicebi (1-6)

  • UNkulunkulu ubusisa ukukhuthazela ngesineke (7-11)

  • “Uyebo” wenu makasho uyebo (12)

  • Umthandazo wokholo uyasebenza (13-18)

  • Ukusiza isoni sibuye (19, 20)