IzAga 29:1-27

  • Umntwana ongakhuzwa ubanga amahloni (15)

  • Ngaphandle kwesiqondiso sikaNkulunkulu, abantu bayanhlanhlatha (18)

  • Umuntu othukuthele ubhebhezela ingxabano (22)

  • Umuntu othobekile uthola udumo (23)

  • Ukwesaba abantu kuwugibe (25)

29  Umuntu oqinisa ikhanda* ngemva kokusolwa kaningi +Uyokwephulwa kungazelelwe, angabe esalapheka. +   Lapho abalungile bebaningi, abantu bayajabula,Kodwa lapho kubusa omubi, abantu bayabubula. +   Umuntu othanda ukuhlakanipha wenza uyise ajabule, +Kodwa ozihlanganisa nezifebe usaphaza ingcebo yakhe. +   Ngobulungisa inkosi yenza izwe lizinze, +Kodwa umuntu ofuna izifumbathiso uyalibhidliza.   Umuntu othopha umakhelwane wakheWendlalela izinyawo zakhe inethi. +   Isiphambeko somuntu omubi simbekela ugibe, +Kodwa olungile ukhamuluka ngenjabulo athokoze. +   Olungile ukhathalela amalungelo angokomthetho abantu abampofu, +Kodwa omubi akawakhathaleli. +   Abantu abaqhoshayo bokhela idolobhana, +Kodwa abahlakaniphile banqanda intukuthelo, +   Lapho umuntu ohlakaniphile ephikisana nesiwula,Kuyoba nokuthethisana nokwenzana inhlekisa, ohlakaniphile ngeke afeze lutho. + 10  Abantu abomele igazi bazonda noma ubani omsulwa, *+Futhi bafuna ukubulala oqotho.* 11  Isiphukuphuku siyikhipha yonke intukuthelo* yaso, +Kodwa ohlakaniphile uyilawula ngomoya ozolile. + 12  Lapho umbusi enaka inkulumo engamanga,Zonke izinceku zakhe ziyoba zimbi. + 13  Nakhu umuntu ompofu nocindezelayo abafana* ngakho: UJehova uletha ukukhanya emehlweni abo bobabili.* 14  Lapho inkosi yahlulela abantu abampofu ngobulungisa, +Isihlalo sayo sobukhosi siyokuma siqine njalo. + 15  Induku* nokusola kunika ukuhlakanipha, +Kodwa umntwana ongakhuzwa ubangela unina amahloni. 16  Lapho ababi banda neziphambeko ziyanda,Kodwa abalungile bayobona ukuwa kwabo. + 17  Yala indodana yakho, iyokwenza uthole ukuphumula;Iyokwenza ujabule kakhulu. + 18  Lapho kungekho siqondiso sikaNkulunkulu, abantu abazibambi, +Kodwa bayajabula labo abagcina umthetho. + 19  Inceku ngeke ivume ukuba ilungiswe ngamazwi,Ngoba nakuba iqonda, ayilaleli. + 20  Uke wambona umuntu onamawala lapho ekhuluma? + Kukhona ithemba elikhulu ngesiphukuphuku kunangaye. + 21  Uma inceku ibilokhu itotoswa kusukela ebusheni bayo,Kamuva ngeke ibonise ukubonga. 22  Umuntu ocasuka kalula ubhebhezela ingxabano; +Noma ubani osheshe athukuthele wenza izono eziningi. + 23  Ukuzidla komuntu kuyomthobisa, +Kodwa noma ubani onomoya othobekile uyothola udumo. + 24  Umngane wesela uzizonda yena. Angase abizelwe ukuzofakaza, kodwa angabiki lutho. + 25  Ukwesaba abantu kuwugibe, *+Kodwa othembela kuJehova uyovikelwa. + 26  Abaningi bafuna ukukhuluma nombusi,*Kodwa umuntu ubuthola kuJehova ubulungisa. + 27  Umuntu ongalungile uyanengeka kolungile, +Kodwa ohamba ngobuqotho uyanengeka komubi. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “onenkani.”
Noma, “ongenaphutha; ongasoleki.”
Noma kungaba, “Kodwa oqotho ufuna ukuvikela ukuphila kwakhe.”
Noma, “imizwa.”
Okuwukuthi, ubanika ukuphila.
NgesiHebheru, “abahlangana.”
Noma, “Isiyalo; Isijeziso.”
Noma, “kubeka ugibe.”
Noma kungaba, “umusa wombusi.”