IzAga 27:1-27

  • Ukusolwa umngane kuyazuzisa (5, 6)

  • Ndodana, yenza inhliziyo yami ijabule (11)

  • Insimbi ilola insimbi (17)

  • Wazi umhlambi wakho (23)

  • Ingcebo ngeke ibe khona unomphela (24)

27  Ungaziqhayisi ngosuku olulandelayo,Ngoba awazi ukuthi usuku ngalunye luyoza nani. *+   Makube omunye umuntu* okudumisayo, kungabi umlomo wakho;Kube abanye,* kungabi izindebe zakho. +   Itshe liyasinda nesihlabathi naso siyasinda,Kodwa ukukhathazwa isiwula kusinda kunakho kokubili. +   Kukhona ulaka olunesihluku nesikhukhula sentukuthelo,Kodwa ubani ongamelana nomhawu? +   Ukusola okwambuliwe kungcono kunothando olufihliwe. +   Amanxeba abangelwa umngane athembekile, +Kodwa izenzo zomusa* zesitha ziningi.*   Umuntu* owanelisekile wenqaba* uju lwamakhekheba,Kodwa kolambile* ngisho nento ebabayo imnandi.   Njengenyoni ebalekela* isidleke sayoUnjalo umuntu obalekela ikhaya lakhe.   Amafutha nempepho kwenza inhliziyo ijabule;Unjalo nomngane oweluleka ngobuqotho. + 10  Ungamshiyi umngane wakho noma umngane kayihlo,Ungangeni endlini yomfowenu ngosuku lwenhlekelele yakho;Ungcono umakhelwane oseduze kunomfowenu okude. + 11  Hlakanipha ndodana yami, wenze inhliziyo yami ijabule, +Ukuze ngikwazi ukuphendula ongiklolodelayo. + 12  Umuntu onokuqonda uyayibona ingozi acashe, +Kodwa abangenalwazi bayaqhubeka behamba bese beyavuna.* 13  Thatha ingubo yomuntu uma enze isiqinisekiso sokuthi uzosikhokha isikweletu sesihambi;Thatha isibambiso kuye uma enze kanjalo endabeni yowesifazane* wesinye isizwe. + 14  Lapho umuntu ebingelela* umuntu wakubo ngezwi elikhulu ekuseni kakhulu,Umuntu wakubo uyokubheka njengento embi* lokho. 15  Umfazi othanda ingxabano* uyafana nophahla oluvuzayo lapho kuna imvula. + 16  Noma ubani ongamvimba angakwazi ukuvimba umoyaAngakwazi nokubamba amafutha ngesandla sakhe sokudla. 17  Njengoba nje insimbi ilola enye insimbi,Nomuntu ulola umngane* wakhe. + 18  Onakekela isihlahla somkhiwane uyodla izithelo zaso, +Nonakekela inkosi yakhe uyodunyiswa. + 19  Njengoba nje amanzi ebonisa ubuso bomuntuNenhliziyo yomuntu iyakwazi ukubonisa eyomunye umuntu. 20  IThuna nendawo yokubhubha* akudeli, +Namehlo omuntu awadeli. 21  Njengoba nje imbiza yokucwenga ingeyesiliva nesithando somlilo singesegolide, +Nomuntu uvivinywa ukudunyiswa akutholayo. 22  Ngisho noma isiwula ungasigqula esigqulweniNjengokudla okusanhlamvu esitsheni okugayelwa kuso,Ubuwula baso ngeke busuke kuso. 23  Kufanele usazi kahle isimo somhlambi wakho. Zinakekele kahle* izimvu zakho, + 24  Ngoba ingcebo ngeke ibe khona unomphela, +Nomqhele ngeke udlulele kuzo zonke izizukulwane. 25  Utshani obuluhlaza buyanyamalala, kuvele utshani obusha,Nezinto ezimila ezintabeni ziyabuthwa. 26  Uvolo wezinqama wenza izingubo zakho,Futhi ngezimpongo ungathenga insimu. 27  Kuyoba nobisi lwezimbuzi olwanele olungakondla,Londle umndeni wakho futhi kudle namantombazane akho ayizinceku.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “luyozalani.”
NgesiHebheru, “isihambi.”
NgesiHebheru, “owesinye isizwe.”
NgesiHebheru, “ukuqatshulwa.”
Noma kungaba, “aziqotho; ziyaphoqwa.”
Noma, “Umphefumulo.”
NgesiHebheru, “unyathela.”
Noma, “emphefumulweni olambile.”
Noma, “eshiya.”
Noma, “beyajeza.”
Noma, “yomuntu.”
NgesiHebheru, “ebusisa.”
NgesiHebheru, “njengesiqalekiso.”
Noma, “oyisicefe; obeleselayo.”
NgesiHebheru, “ubuso bomngane.”
Noma, “neShiyoli ne-Abhadoni.”
Noma, “Beka inhliziyo yakho; Naka.”