IzAga 2:1-22

  • Ukubaluleka kokuhlakanipha (1-22)

    • Funa ukuhlakanipha njengokungathi kuyingcebo efihliwe (4)

    • Ikhono lokucabanga liyisivikelo (11)

    • Ukuziphatha okubi kuletha inhlekelele (16-19)

2  Ndodana yami, uma uwamukela amazwi amiUyibheka njengeyigugu imiyalo yami, +   Ngokwenza indlebe yakho inake ukuhlakanipha +Nangokwenza inhliziyo yakho ifune ikhono lokwahlukanisa; *+   Ngaphezu kwalokho, uma umemeza ufuna ukuqonda +Uphakamisa izwi lakho ufuna ikhono lokwahlukanisa; +   Uma uqhubeka ukufuna njengokungathi ufuna isiliva, +Uqhubeka ukufuna njengokungathi ufuna ingcebo efihliwe; +   Ngokwenza kanjalo uyoqonda ukuthi kusho ukuthini ukwesaba uJehova, +Futhi uyoluthola ulwazi ngoNkulunkulu. +   Ngoba uJehova unikeza ukuhlakanipha; +Emlonyeni wakhe kuphuma ulwazi nokuqonda.   Abaqotho ubagcinela ukuhlakanipha;Uyihawu kulabo abahamba ngobuqotho. +   Uqapha izindlela zobulungisa,Uyoyiqapha indlela yabaqotho bakhe. +   Uma wenza kanjalo uyokuqonda okulungile, okunobulungisa nokufanele,Yonke inkambo yokuhle. + 10  Lapho ukuhlakanipha kungena enhliziyweni yakho +Nolwazi luba mnandi emphefumulweni* wakho, + 11  Ikhono lokucabanga liyokuqapha, +Ikhono lokwahlukanisa liyokuvikela, 12  Ukuze likukhulule endleleni embi,Kumuntu okhuluma izinto ezonakele, + 13  Kulabo abashiya izindlela zobuqothoUkuze bahambe ezindleleni zobumnyama, + 14  Kulabo abajatshuliswa ukwenza okubi,Abathokoziswa izinto ezimbi ezonakele, 15  Labo abazindlela zabo zigwegwileAbankambo yabo yonke iyakhohlisa. 16  Liyokuvikela kowesifazane ondindayo,*Emazwini abushelelezi* owesifazane ongenasimilo, *+ 17  Oshiya umyeni* wobusha bakhe +Akhohlwe isivumelwano sikaNkulunkulu wakhe; 18  Ngoba ukuya endlini yakhe kufana nokuya ekufeni,Nendlela eya endlini yakhe iholela ethuneni. + 19  Akekho noyedwa kulabo abalala naye* oyobuya,Futhi ngeke baphinde bafinyelele ezindleleni zokuphila. + 20  Ngakho landela indlela yabantu abalungileUhlale endleleni yabalungile. + 21  Ngoba ngabaqotho kuphela abayohlala emhlabeni,Abangasoleki* abayosala kuwo. + 22  Ababi bayonqunywa emhlabeni, +Abakhohlisayo bayosishulwa kuwo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ukuqonda.”
NgesiHebheru, “ongaziwa.” Ngokusobala, ongayilandeli imithetho kaNkulunkulu yokuziphatha.
Noma, “avusa inkanuko.”
NgesiHebheru, “wesinye isizwe.” Ngokusobala, ongahambisani nemithetho kaNkulunkulu yokuziphatha.
Noma, “umngane omkhulu.”
NgesiHebheru, “abaya kuye.”
Noma, “Abaqotho.”