IzAga 16:1-33

  • UJehova uhlola izisusa (2)

  • Okwenzayo kwenzele uJehova (3)

  • Izikali ezinembile zivela kuJehova (11)

  • Ukuzidla kwandulela ukuphahlazeka (18)

  • Izinwele ezimpunga zingumqhele wobuhle (31)

16  Umuntu uhlela imicabango enhliziyweni yakhe,Kodwa impendulo ayinikezayo* ivela kuJehova. +   Zonke izindlela zomuntu zibonakala zilungile* kuye, +Kodwa uJehova uhlola izisusa. +   Noma yini oyenzayo yenzele uJehova, *+Khona-ke amacebo akho ayophumelela.   UJehova wenza zonke izinto zifeze injongo yakhe,Ngisho nababi bayabhujiswa ngosuku lwenhlekelele. +   Wonke umuntu oziqhenyayo enhliziyweni uyanengeka kuJehova. + Qiniseka ngokuthi ngeke angajeziswa.   Isiphambeko sihlawulelwa ngothando oluqotho nangokwethembeka, +Ngokwesaba uJehova umuntu uyakufulathela okubi. +   Lapho uJehova ejabula ngezindlela zomuntu,Wenza ngisho nezitha zakhe zibe nokuthula naye. +   Kungcono okuncane okuhambisana nokulunga +Kunengcebo eningi bube bungekho ubulungisa. +   Umuntu angase ahlele indlela yakhe enhliziyweni,Kodwa nguJehova oqondisa izinyathelo zakhe. + 10  Isinqumo esiphefumulelwe* kufanele sibe sezindebeni zenkosi; +Akumelwe nanini ihlanekezele ubulungisa. + 11  Izilinganiso nezikali ezinembile zivela kuJehova;Zonke izisindo ezisesikhwameni zingumsebenzi wakhe. + 12  Imikhuba emibi iyanengeka emakhosini, +Ngoba isihlalo sobukhosi simiswa siqine ngokulunga. + 13  Inkulumo elungile imnandi emakhosini. Ayamthanda umuntu okhuluma iqiniso. + 14  Ulaka lwenkosi lufana nesithunywa esiletha umbiko wokufa, +Kodwa umuntu ohlakaniphile uyaludambisa. *+ 15  Uma inkosi ibonisa umuntu umusa, lowo muntu uyoba nokuphila okumnandi;Umusa wayo unjengefu lemvula entwasahlobo. + 16  Yeka ukuthi kungcono kangakanani ukuthola ukuhlakanipha kunegolide! + Kufanele ukhethe ukuzuza ukuqonda kunokuzuza isiliva. + 17  Indlela yabaqotho iyakugwema okubi. Noma ubani oqapha indlela yakhe ulonda ukuphila kwakhe. + 18  Ukuzidla kwandulela ukuphahlazeka,Nokuzikhukhumeza kwandulela ukuwa. + 19  Kungcono ukuba othobekile* phakathi kwabamnene +Kunokuhlukaniselana impahla ephangiwe yabazidlayo. 20  Obonisa ukuqonda endabeni uyophumelela,*Uyajabula othembela kuJehova. 21  Ohlakaniphile enhliziyweni kuyothiwa uyaqonda, +Nokhuluma amazwi anomusa* uyalalelwa. + 22  Ukuqondisisa kungumthombo wokuphila kulabo abanako,Kodwa iziwula ziyalwa ubuwula bazo. 23  Inhliziyo yomuntu ohlakaniphile yenza umlomo wakhe ube nokuqondisisa +Yenze nokuba akushoyo kulalelwe. 24  Amazwi amnandi ayikhekheba lezinyosi,Amnandi emphefumulweni* futhi elapha amathambo. + 25  Kukhona indlela ebonakala iyinhle kumuntu,Kodwa isiphetho sayo ukufa. + 26  Iphango* lesisebenzi lisenza sisebenze kanzimaNgoba ukulamba* kwaso kuyasigqugquzela. + 27  Umuntu ongelusizo lwalutho umba okubi; +Akushoyo kunjengomlilo ohangulayo. + 28  Umuntu ophehla udweshu* udala ingxabano, +Nomnyundeli uhlukanisa abangane abakhulu. + 29  Umuntu onobudlova uyenga umakhelwane wakheAmholele endleleni okungeyona. 30  Ucifa iso lakhe njengoba eceba okubi. Uluma izindebe zakhe njengoba eganga. 31  Izinwele ezimpunga zingumqhele wobuhle *+Lapho zitholwa umuntu ohamba endleleni yokulunga. + 32  Owephuza ukuthukuthela + ungcono kunendoda enamandla,Nolawula intukuthelo* yakhe ungcono kunomuntu onqoba idolobha. + 33  Inkatho yenzelwa ethangeni, +Kodwa zonke izinqumo ezenziwa ngayo zivela kuJehova. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “efanele.” NgesiHebheru, “yolimi.”
NgesiHebheru, “zimsulwa.”
NgesiHebheru, “Gingqela imisebenzi yakho kuJehova.”
Noma, “saphezulu.”
Noma, “uyalugwema.”
NgesiHebheru, “nomoya omnene.”
NgesiHebheru, “uyothola okuhle.”
Noma, “Nenkulumo emnandi.” NgesiHebheru, “Nezindebe ezimnandi.”
Noma, “Umphefumulo.”
NgesiHebheru, “umlomo.”
Noma, “oceba amacebo.”
Noma, “wenkazimulo.”
NgesiHebheru, “umoya.”