IzAga 13:1-25

  • Labo abafuna iseluleko bahlakaniphile (10)

  • Ukuhlehliswa kwento elindelwe kugulisa inhliziyo (12)

  • Isithunywa esithembekile siletha ukuphulukiswa (17)

  • Ukuhamba nabahlakaniphile kwenza umuntu ahlakaniphe (20)

  • Isiyalo siwukubonisa uthando (24)

13  Indodana ehlakaniphile iyasamukela isiyalo sikayise, +Kodwa umhleki wosulu akakulaleli ukukhuzwa. *+   Umuntu uyodla okuhle okuvela esithelweni senkulumo* yakhe, +Kodwa abakhohlisayo bafisa ukwenza ubudlova.   Oqapha umlomo wakhe* uvikela ukuphila kwakhe, +Kodwa ozivula kakhulu izindebe zakhe uyozilethela inhlekelele. +   Ivila liyazifisa izinto, kodwa alinalutho, +Kodwa okhuthele uyokwaneliswa ngokugcwele. *+   Olungile uyawazonda amanga, +Kodwa izenzo zababi zibangela ukululazeka nehlazo.   Ukulunga kuyamvikela ondlela yakhe imsulwa, +Kodwa ububi buketula isoni.   Kukhona oshaya sengathi ucebile kanti akanalutho; +Kukhona nomunye oshaya sengathi umpofu kanti unengcebo eningi.   Ukuphila komuntu kuhlengwa ingcebo yakhe, +Kodwa abampofu bona akekho obasongelayo. *+   Ukukhanya kwabalungile kukhanya bha, *+Kodwa isibani sababi siyocinywa. + 10  Ukugabadela kubangela ingxabano nje kuphela, +Kodwa ukuhlakanipha okwalabo abawafunayo amacebiso. *+ 11  Umcebo otholakale kalula* uyoncipha, +Kodwa umcebo womuntu awuqongelela kancane kancane* uyokwanda. 12  Ukuhlehliswa kwento elindelwe kuyayigulisa inhliziyo, +Kodwa isifiso esifezekile siyisihlahla sokuphila. + 13  Noma ubani odelela isiyalo* uyojeza, +Kodwa ohlonipha umyalo uyovuzwa. + 14  Imfundiso* yohlakaniphile ingumthombo wokuphila +Idedisa umuntu ezicuphweni zokufa. 15  Ukuqondisisa kwenza umuntu athole umusa,Kodwa indlela yabakhohlisayo ayinamusa. 16  Umuntu onokuqonda wenza ngendlela ebonisa ukuthi unolwazi, +Kodwa isiphukuphuku siveza ubuphukuphuku baso. + 17  Isithunywa esibi sibangela izinkathazo, +Kodwa isithunywa esithembekile siletha ukuphulukiswa. + 18  Noma ubani ongasinaki isiyalo uba mpofu futhi ahlazeke,Kodwa owamukela ukulungiswa* uyokhazinyuliswa. + 19  Kuba mnandi kumuntu* lapho isifiso sigcwaliseka, +Kodwa iziphukuphuku azifuni ukusuka kokubi. + 20  Ohamba nabahlakaniphile uyohlakanipha, +Kodwa osebenzelana neziphukuphuku kuyomhambela kabi. + 21  Izoni zijahwa inhlekelele, +Kodwa abalungile bavuzwa ngokuchuma. + 22  Umuntu omuhle ushiyela abazukulu bakhe ifa,Kodwa ingcebo yesoni iyoqongelelelwa olungile. + 23  Insimu elinyiwe yabampofu ithela ukudla okuningi,Kodwa ingase* ithathwe ngenxa yokuntuleka kobulungisa. 24  Noma ubani ogodla induku* yakhe uyayizonda indodana yakhe, +Kodwa oyithandayo ukukhuthalele* ukuyiyala. + 25  Olungile uyadla asuthe, +Kodwa isisu sababi asinalutho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ukulungiswa.”
NgesiHebheru, “somlomo.”
Noma, “lokho akushoyo.”
NgesiHebheru, “uyokhuluphaliswa.”
NgesiHebheru, “abakuzwa ukukhuzwa.”
NgesiHebheru, “kuyajabula.”
Noma, “ababonisanayo.”
Noma, “ovela ezintweni eziyize.”
NgesiHebheru, “awubutha ngesandla.”
Noma, “izwi.”
Noma, “Umthetho.”
Noma, “ukusolwa.”
Noma, “emphefumulweni.”
Noma, “angase.”
Noma, “isiyalo; isijeziso.”
Noma kungaba, “uyashesha.”