U-Isaya 64:1-12

  • Umthandazo wokuphenduka uyaqhubeka (1-12)

    • UJehova “unguMbumbi wethu” (8)

64  Ukube wawudabule amazulu wehla,Ukuze izintaba zizamazame ngenxa yakho,   Njengalapho umlilo wokhela amahlahla,Nanjengalapho umlilo ubilisa amanzi,Khona-ke izitha zakho beziyolazi igama lakho,Nezizwe beziyothuthumela phambi kwakho!   Lapho wenza izinto ezimangalisayo esasingathembi ukuthi sizozibona, +Wehla, izintaba zazamazama phambi kwakho. +   Kusukela kudala akekho noyedwa ozwile noma onakile,Alikho iso elibone omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho,Wena obasizayo labo abahlala bekulindele. *+   Ubamukele labo abenza okulungile ngenjabulo, +Labo abakukhumbulayo, abalandela izindlela zakho. Bheka! Wathukuthela lapho silokhu sona, +Lokhu sakwenza isikhathi eside. Ingabe manje kufanele sisindiswe?   Sonke sesinjengomuntu ongahlanzekile,Zonke izenzo zethu zokulunga zinjengengubo yomuntu osesikhathini. + Sonke sizobuna njengeqabunga,Iziphambeko zethu ziyosiphephula njengomoya.   Akekho obiza igama lakho,Akekho oshukumiseleka ukuba abambelele kuwe,Ngoba usifihlele ubuso bakho, +Usibangela ukuba sizace* ngenxa yezono zethu.*   Kodwa Jehova, wena unguBaba wethu. + Thina siwubumba, wena unguMbumbi* wethu; +Thina sonke siwumsebenzi wesandla sakho.   Ungathukutheli kakhulu Jehova, +Ungasikhumbuli isiphambeko sethu kuze kube phakade. Sicela usibheke, ngoba sonke singabantu bakho. 10  Amadolobha akho angcwele asephenduke ihlane, IZiyoni seliyihlane,IJerusalema selingamanxiwa. + 11  Indlu* yethu yobungcwele nenkazimulo,*Lapho okhokho bethu ababekudumisa khona,Ishiswe ngomlilo, +Zonke izinto esasizithanda seziyincithakalo. 12  Ngenxa yalokhu, ingabe uyoqhubeka uzibambile Jehova? Ingabe uyohlala uthule, usiyeke sihlushwe kabuhlungu kangaka? +

Imibhalo yaphansi

Noma, “bekulinde ngesineke.”
NgesiHebheru, “ngesandla sezono zethu.”
NgesiHebheru, “sincibilike.”
Noma, “wena unguMdali.”
Noma, “Ithempeli.”
Noma, “nobuhle.”