U-Isaya 58:1-14

  • Ukuzila ukudla kweqiniso nokwamanga (1-12)

  • Injabulo yokugcina iSabatha (13, 14)

58  “Memeza ngalo lonke iphimbo; ungaligodli! Memeza njengophondo. Tshela abantu bami ngokuvukela kwabo, +Indlu kaJakobe ngezono zayo.   Bangifuna usuku nosuku,Babonisa ukujabula ngokwazi izindlela zami,Njengokungathi bayisizwe esenza okulungileEsingazange sibushiye ubulungisa bukaNkulunkulu waso. + Sicela ngahlulele ngokulunga,Siyakujabulela ukusondela kuNkulunkulu: +   ‘Kungani ungaboni lapho sizila ukudla? + Kungani ungaqapheli lapho sizihlupha?’ + Kungenxa yokuthi ngosuku lokuzila kwenu ukudla nanenza enikuthandayo,*Nicindezela izisebenzi zenu. +   Ukuzila kwenu ukudla kuphetha ngezingxabano nangokulwa,Nishaya ngenqindi yobubi. Ngeke nizile ukudla ngendlela enenza ngayo namuhla bese izwi lenu lizwakale ezulwini.   Ukuzila ukudla engikukhethayo kufanele kube njena yini,Kube usuku lokuba umuntu azihluphe,Agobise ikhanda lakhe njengekhwane,Endlale umbhede wakhe ngendwangu yesaka nangomlotha? Yikho yini lokhu enikubiza ngokuthi ukuzila ukudla nosuku olujabulisayo kuJehova?   Cha, yilokhu ukuzila ukudla engikukhethayo: Ukuba nikhiphe ozankosi bobubi,Niqaqe izintambo zejoka, +Nikhulule abagqilaziwe, +Niphule wonke amajoka;   Ukuba uhlephulele olambile isinkwa sakho, +Ungenise ohluphekile nongenakhaya endlini yakho,Ukuba ugqokise umuntu ohlubule + lapho umbona,Nokuba ungazifulatheli izihlobo zakho.   Khona-ke, ukukhanya kwakho kuyokhanya njengokuntwela kokusa, +Uyolulama ngokushesha. Ukulunga kwakho kuyohamba phambi kwakho,Nenkazimulo kaJehova iyokuqapha ngemva kwakho. +   Khona-ke uyobiza, uJehova aphendule;Uyocela usizo, yena athi, ‘Ngilapha!’ Uma ususa ijoka phakathi kwakhoUyeka ukukhomba ngomunwe nokukhuluma okubi, + 10  Uma unika olambile lokho nawe okufisayo +Wanelise abahluphekile,Khona-ke ukukhanya kwakho kuyokhanya ngisho nasebumnyameni,Nokuhlwa kwakho kube njengemini. + 11  UJehova uyokuhola njaloAkwanelise ngisho nasezweni elomile; +Uyovuselela amathambo akho,Wena uyoba njengengadi eniselwa kahle, +Njengomthombo wamanzi, onamanzi angashi. 12  Ngenxa yakho bayokwakha kabusha izindawo zakudala eziyincithakalo, +Uyovuselela izisekelo zezizukulwane ezidlule. + Uyobizwa ngokuthi umlungisi wezindonga ezidilikile, *+Umlungisi wemigwaqo okuyohlalwa ngakuyo. 13  Uma ngenxa yeSabatha ugwema* ukwenza okuthandwa nguwe* ngosuku lwami olungcwele +Ubize iSabatha ngokuthi liyinjabulo enkulu, usuku olungcwele lukaJehova, usuku okufanele lukhazinyuliswe, +Ukhazimulisa lona kunokuba wenze okuthandwa nguwe futhi ukhuluma amazwi angathi shu, 14  Khona-ke uyothola injabulo enkulu kuJehova,Ngiyokwenza ugibele ezindaweni eziphakeme zomhlaba. + Ngiyokwenza ukuba udle efeni likaJakobe ukhokho wakho, +Ngoba umlomo kaJehova ukhulumile.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “okunijabulisayo.”
NgesiHebheru, “ezinezikhala.”
NgesiHebheru, “ubuyisa unyawo lwakho.”
Noma, “ukwenza okukujabulisayo.”