U-Isaya 55:1-13

  • Isimemo sokudla nokuphuza mahhala (1-5)

  • Funani uJehova nezwi lakhe elithembekile (6-13)

    • Izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme kunezomuntu (8, 9)

    • Izwi likaNkulunkulu liyophumelela nakanjani (10, 11)

55  Wozani nina nonke enomile, + wozani nizokha amanzi! + Nina eningenamali, wozani nithathe* nidle! Yebo, wozani nithathe iwayini nobisi + ngaphandle kwemali nangaphandle kwentengo. +   Kungani niqhubeka nikhokha imali ngalokho okungesona isinkwa,Kungani nichitha imali yenu* entweni enganelisi? Ngilalelisiseni, nidle okuhle, +Niyothola injabulo enkulu kulokho okucebe ngempela. *+   Lalelani nize kimi. + Lalelani, nizoqhubeka niphila,Ngizokwenza nani ngokushesha isivumelwano esihlala njalo +Ngokuvumelana nothando oluqotho engaluthembisa uDavide, lesi sithembiso siqinisekile. +   Bheka! Ngimenze ufakazi + ezizweni,Umholi + nombusi + ezizweni.   Bheka! Uyobiza isizwe ongasazi,Nalabo besizwe abangakwazi bayogijimela kuweNgenxa kaJehova uNkulunkulu wakho, + oNgcwele ka-Israyeli,Ngoba uyokukhazimulisa. +   Funani uJehova esatholakala. + Mbizeni eseseduze. +   Umuntu omubi makashiye indlela yakhe, +Nomuntu ongalungile imicabango yakhe;Makabuyele kuJehova, oyoba nesihe kuye, +KuNkulunkulu wethu ngoba uyomthethelela. *+   “Ngoba imicabango yami akuyona imicabango yenu, +Nezindlela zenu akuzona izindlela zami,” kusho uJehova.   “Njengoba nje amazulu ephakeme kunomhlaba,Kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu,Nemicabango yami iphakeme kunemicabango yenu. + 10  Njengoba nje imvula neqhwa kwehla kuvela ezulwiniKungabuyeli lapho kungazange kuwumatise umhlaba kuwenze ukhiqize futhi uhlume,Otshalayo athole imbewu, nodlayo isinkwa, 11  Liyoba njalo nezwi eliphuma emlonyeni wami. + Ngeke libuyele kimi lingafezanga lutho, +Kodwa nakanjani liyofeza noma yini eyintando yami, *+Nakanjani liyophumelela kulokho engilithumele kona. 12  Ngoba niyophuma ngokujabula, +Nibuye ngokuthula. + Izintaba namagquma kuyokwenama phambi kwenu ngokumemeza kwenjabulo, +Zonke izihlahla zasendle ziyoshaya ihlombe. + 13  Esikhundleni sezihlahla zameva kuyomila izihlahla zomjunipha, +Esikhundleni sembabazane kuyomila umbomvana. Kuyonika uJehova udumo, *+Isibonakaliso saphakade esingasoze sashabalala.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nithenge.”
Noma, “yenu eniyisebenzele kanzima.”
NgesiHebheru, “enkulu ngokukhuluphala.”
Noma, “uyomthethelela ngokukhululekile.”
Noma, “engiyijabulelayo.”
Noma, “Kuyomenzela igama uJehova.”