U-Isaya 52:1-15

  • Vuka, Ziyoni! (1-12)

    • Izinyawo ezinhle zalabo abaletha izindaba ezinhle (7)

    • Abalindi baseZiyoni bamemeza kanyekanye (8)

    • Labo abathwala izitsha zikaJehova kumelwe bahlanzeke (11)

  • Inceku kaJehova iyophakanyiswa (13-15)

    • Ukubukeka okonakalisiwe (14)

52  Vuka! Vuka! Zigqokise amandla + Ziyoni! + Gqoka izingubo zakho ezinhle + Jerusalema, dolobha elingcwele! Ngoba ngeke kuphinde kungene kuwe ongasokile nongcolile. +   O Jerusalema, zithintithe uthuli, vuka uhlale. Xegisa izibopho ezisentanyeni yakho, ndodakazi eyisithunjwa yaseZiyoni. +   Yilokhu uJehova akushoyo: “Nathengiswa mahhala, +Niyohlengwa ngaphandle kwemali.” +   Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Ekuqaleni abantu bami baya eGibhithe beyohlala khona njengezifiki; +I-Asiriya labe selibacindezela ngaphandle kwesizathu.”   “Yini okufanele ngiyenze lapha?” kusho uJehova. “Ngoba abantu bami bathathwa mahhala. Labo abababusayo balokhu bebaklolodelela ngakho,” + kusho uJehova,“Njalo, usuku lonke, igama lami liphathwa ngendelelo. +   Ngenxa yalokho abantu bami bayolazi igama lami; +Bayokwazi ngalolo suku ukuthi Yimi okhulumayo. Bheka Yimi!”   Ave zizinhle ezintabeni izinyawo zalowo oletha izindaba ezinhle, +Lowo omemezela ukuthula, +Oletha izindaba ezinhle zokuthile okungcono,Omemezela insindiso,Lowo othi kulo iZiyoni: “UNkulunkulu wakho useyiNkosi!” +   Lalela! Abalindi bakho bayamemeza. Bamemeza ngenjabulo kanyekanye,Ngoba bayobona ngokucacile* lapho uJehova eqoqa iZiyoni elibuyisa.   Thokozani, memezani ngenjabulo kanyekanye, nina manxiwa aseJerusalema, +Ngoba uJehova ubaduduzile abantu bakhe; + ulihlengile iJerusalema. + 10  UJehova wembule ingalo yakhe engcwele phambi kwazo zonke izizwe; +Yonke imikhawulo yomhlaba iyoyibona insindiso* kaNkulunkulu wethu. + 11  Sukani, sukani, phumani lapho, + ningathinti lutho olungcolile! + Phumani kulo, + zigcineni nihlanzekile,Nina enithwala izitsha zikaJehova. + 12  Ngeke niphume nithukile,Ngeke kudingeke nibaleke,Ngoba uJehova uyohamba phambi kwenu, +UNkulunkulu ka-Israyeli uyoniqapha ngemuva kwenu. + 13  Bheka! Inceku yami + iyokwenza ngokuqonda. Iyophakanyiselwa phezulu,Iyokhushulwa, iphakanyiswe kakhulu. + 14  Njengoba babebaningi abayigqolozela bemangele—Ngoba yonakaliswa ngaphezu kwanoma yimuphi umuntuNobuhle bayo bonakaliswa ngaphezu kobuhle babantu— 15  Nayo iyokwethusa izizwe eziningi. + Amakhosi ayophelelwa amazwi* lapho eyibona, +Ngoba ayobona ayengakutshelwangaAcabange ngalokho ayengakuzwanga. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngaso linye.”
Noma, “iyobona ukunqoba.”
Noma, “ayovala imilomo.”