U-Isaya 46:1-13

  • Izithixo zaseBhabhiloni ziqhathaniswa noNkulunkulu ka-Israyeli (1-13)

    • UJehova ubikezela ikusasa (10)

    • Inyoni edla inyama evela empumalanga (11)

46  UBheli uyagoba, + uNebo uyafola. Izithixo zabo zilayishwe ezilwaneni, ezilwaneni ezithwala imithwalo, +Njengemithwalo esinda izilwane ezikhathele.   Bayafola bagobe bobabili;Abakwazi ukuthwala imithwalo,*Baya ekuthunjweni.   “O wena ndlu kaJakobe, ngilalele, nani nonke enisele endlini ka-Israyeli, +Nina enginisekele kusukela nizalwa, nganinakekela kusukela esibelethweni. +   Ngiyolokhu ngingofanayo nize niguge; +Ngiyoqhubeka nginisekela kuze kube yilapho izinwele zenu sezimpunga. Njengoba ngenzile ngizonithwala, nginisekele nginikhulule. +   Nizongifanisa nobani noma ningilinganise nobani noma ningiqhathanise nobani, +Ukuze sifane? +   Kukhona labo abakhipha igolide esikhwameni sabo;Bakala isiliva esikalini. Baqasha osebenza ngensimbi, alenze libe ngunkulunkulu. + Bayamkhothamela, yebo, bamkhonze. +   Bametshatha ehlombe; +Bayamthwala bambeke endaweni yakhe, ame nje lapho. Akasuki endaweni yakhe. + Bayammemeza kodwa akaphenduli;Akakwazi kusindisa muntu ekucindezelekeni. +   Kukhumbuleni lokhu, niqunge isibindi. Nicabange ngakho ezinhliziyweni, nina zeqamthetho.   Khumbulani izinto zakudala,* zesikhathi esidlule,Ukuthi nginguNkulunkulu* futhi akekho omunye. NginguNkulunkulu akekho ofana nami. + 10  Ngibikezela isiphetho kusukela ekuqaleni,Kusukela kudala ngibikezela izinto ezingakenziwa. + Ngithi, ‘Isinqumo* sami siyokuma, +Ngizokwenza noma yini engiyithandayo.’ + 11  Ngibiza inyoni edla inyama empumalanga. + Ngibiza umuntu ozofeza injongo* yami ezweni elikude. + Ngikhulumile futhi ngizokuletha. Ngikuhlosile futhi ngizokwenza. + 12  Ngilaleleni nina eninezinhliziyo ezilukhuni,*Nina enikude nokulunga. 13  Ngikusondezile ukulunga kwami;Akukude,Nensindiso yami ngeke yephuze ukufika. + Ngizonika insindiso eZiyoni, nginike no-Israyeli ubuhle bami.” +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, izithixo ezithwelwe yizilwane.
NgesiHebheru, “zokuqala.”
Noma, “ngingowaPhezulu.”
Noma, “Injongo; Iseluleko.”
Noma, “isinqumo; iseluleko.”
NgesiHebheru, “ezinamandla.”