U-Isaya 39:1-8

  • Izithunywa ezivela eBhabhiloni (1-8)

39  Ngaleso sikhathi inkosi yaseBhabhiloni uMerodaki-bhaladani indodana kaBhaladani yathumela izincwadi nesipho kuHezekiya, + ngoba yayizwile ukuthi wayekade egula kodwa eseluleme. +  UHezekiya wazamukela ngenjabulo* izithunywa wazibonisa indawo yakhe yokugcina ingcebo +—isiliva, igolide, amafutha ebhalsamu namanye amafutha ekhethelo, izikhali zakhe nakho konke okwakutholakala endaweni yakhe yokugcina ingcebo. Akukho lutho uHezekiya angazange azibonise kona esigodlweni sakhe* nakuwo wonke umbuso wakhe.  Ngemva kwalokho u-Isaya umprofethi waya eNkosini uHezekiya wathi kuyo: “Atheni la madoda futhi avelaphi?” Ngakho uHezekiya wathi: “Avela ezweni elikude, eBhabhiloni.” +  Wayesethi: “Aboneni endlini yakho?”* UHezekiya wathi: “Abone konke okusendlini yami.* Akukho lutho engingawabonisanga kona endaweni engigcina kuyo ingcebo yami.”  U-Isaya wathi kuHezekiya: “Yizwa izwi likaJehova wamabutho,  ‘Ziyeza izinsuku lapho konke okusendlini yakho* nalokho okhokho bakho abakuqongelela kuyothwalwa kuyiswe eBhabhiloni. Akukho lutho oluyosala,’ + kusho uJehova. +  ‘Abanye enzalweni yakho, bayothathwa babe yizikhulu zegceke esigodlweni senkosi yaseBhabhiloni.’ ” +  UHezekiya wathi ku-Isaya: “Izwi likaJehova olikhulumile lihle.” Waqhubeka wathi: “Ngoba kuzoba nokuthula nokuzinza* phakathi nesikhathi sokuphila* kwami.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “wazijabulela.”
Noma, “endlini yakhe.”
Noma, “esigodlweni sakho.”
Noma, “okusesigodlweni sami.”
Noma, “okusesigodlweni sakho.”
Noma, “neqiniso.”
NgesiHebheru, “nezinsuku zokuphila.”